De lotgevallen van Tom Sawyer

湯姆.索亞歷險記

   HOOFDSTUK XII.

   第十二章

   Een der oorzaken, waardoor Toms geheime kwellingen meer op den achtergrond geraakten, was te vinden in eene nieuwe en gewichtige zaak, die zijn gemoed vervulde. Becky Thatcher kwam niet meer op school. Hij had een dag of wat met zijn trots strijd gevoerd en getracht te doen alsof zij niet bestond, maar het was hem niet gelukt. Van lieverlede begon hij weer langs haar vaders huis te slenteren en zich ongelukkig te gevoelen. Als zij eens stierf! Die gedachte was genoeg om hem krankzinnig te maken. Hij had geen liefhebberij meer in oorlog spelen, zelfs niet in het zeerooverspel. De bekoorlijkheid van het leven was verdwenen en niets dan ellende was overgebleven. Hij borg zijn hoepel en zijn kolfstok, want al de pret van hoepelen was voorbij. Zijne somberheid wekte tantes onrust en zij begon allerlei soorten van geneesmiddelen op hem toe te passen. Juffrouw Polly behoorde tot die lieden, welke verzot zijn op huismiddeltjes en dwepen met alle pas uitgevonden methodes tot verbetering en onderhoud der gezondheid. De lust om van al die dingen de proef te nemen was haar als ingeroest. Zoodra er op dit gebied iets nieuws op het tapijt kwam, rustte zij niet eer het aan haar huis was toegepast;--niet op haar zelve, want zij was nooit ziek, maar op ieder ander, dien zij onder handen kon krijgen. Zij had ingeteekend op alle mogelijke tijdschriften over de gezondheidsleer en op alle dwaze vertoogschriften over de geneeskunde, en de hoogdravende artikelen waarmede deze waren opgevuld, werden door haar met gejuich ontvangen. Al de onzin, die er werd uitgekraamd over ventilatie en de voorschriften die gegeven werden over het opstaan en het naar bed gaan, het gebruik van spijs en drank, het nemen van lichaamsbeweging, over de gemoedsstemming waarin men moet verkeeren, over de soort van kleeding die men dragen moet, was evangelietaal voor haar, en zij bemerkte nooit, dat hare gezondheidsjournalen van de loopende maand gewoonlijk tegenspraken wat zij in de vorige met veel ophef verkondigd hadden. Zij was het eenvoudigste en oprechtste schepsel dat er leefde en werd daardoor gemakkelijk om den tuin geleid. Zij verzamelde al de kwakzalverachtige tijdschriften en geneesmiddelen om zich heen, en leefde dan in de overtuiging dat zij een engel in menschengedaante was, die den balsem van Gilead aan hare lijdende naasten kwam brengen.

   湯姆轉移了注意力,不再為心中的秘密所苦惱,原因之一是,他現在感興趣的是另一件更重要的事情:貝基·撒切爾不來上學了。經過幾天的內心鬥爭,湯姆想了結這樁心事,可是沒成功,結果他發現晚上自己一個人傷心地圍着她家轉悠。她原來是生病了,可萬一要是死了呢!想到這,他都快要發瘋了。什麼打仗啦,當海盜呀,他全無了興趣。美好的生活一去不復返,留下的儘是些煩惱。他收起鐵環,球拍也被放到了一邊,這些東西已經沒用了,不再能帶來快樂。最擔心他的是他姨媽。她馬上試着想用各種藥來治療他。地姨媽這個人和有些人一樣,對於專賣藥,或強身、健體等之類的保健藥品,不分青紅皂白都要先試為快。只要有新的出來,她從不落下一樣,一古腦拿來就試,可是她自己從不生病,所以逮着誰,就是誰。她訂了所有的醫學刊物和骨相學之類的東西。裡面一本正經的胡說八道簡直成了她的命根子。什麼通風透氣、怎樣上床和起床、吃什麼、喝什麼、運動量多少為佳、保持什麼樣的心情,還有穿什麼樣的衣服等等,這一切廢話都被她當作至理名言。有趣的是儘管健康雜誌上的內容前後兩期說得驢唇不對馬嘴,忽左忽右,但她卻從來沒有發現過。她這人頭腦簡單,心地單純,所以極容易上當受騙。於是,她帶上廢話連篇的刊物和騙人的藥,用比喻的說法,就是帶上死亡,騎上灰馬,身後跟着魔鬼出發了。可她滿以為帶的是靈丹妙藥,自己是華佗再世,這下受苦受難的鄰里有救了。

   Op dat tijdstip waarvan wij spreken, begon de koudwaterkuur aan de orde te komen, en Toms droefgeestigheid kwam haar tot het toepassen van de kuur verbazend in de hand. Voor dag en dauw werd hij uit zijn bed gehaald en in de houtschuur gesleept en met een stortvloed van koud water overstelpt. Dat water werd met een harden handdoek afgedroogd, en vervolgens werd de jongen in natte lakens gewikkeld en onder de dekens gestopt, totdat hij zoo ging zweeten, dat zijn ziel, zooals hij zeide, door zijne poriën kwam kijken.

   時下,水療法是個新玩意,正巧湯姆精神也不怎麼樣,這下可得了她的勁。早晨天一亮,她就把湯姆叫到外邊,讓他在木棚裡站好,然後沒頭沒臉地給他澆上一陣涼水。她還用毛巾像銼東西一樣使勁給湯姆擦身,讓他緩過來。接着她用濕床單包起湯姆,再蓋上毯子直捂得他大汗淋漓,洗淨靈魂。 用湯姆的話來說,就是“要讓污泥穢水從每根毛細管中流出”。

   Niettegenstaande al die geneesmiddelen werd de knaap hoe langer hoe neerslachtiger, bleeker en slapper. Toen kwamen de heete baden, zitbaden, stortbaden en douches. De knaap was en bleef droefgeestig. Daarop werd aan de waterkuur een diëet toegevoegd van dunne havergortpap en werden er Spaansche vliegen toegepast. Tante Polly toch berekende de inhoudsruimte van haar neef naar die van een kruik en vulde hem op, totdat hij vol was.

   經過這番“好心”的折騰,那孩子卻更加憂鬱、更加蒼白、沒精打采。於是乎,她又動用了熱水浴、坐浴、淋浴,直至全身水浴法,但都無濟於事。那孩子仍然看上去像口棺材,死氣沉沉。她又特別往水里加了一點燕麥和治水泡的藥膏,她還像估量罐子容量一般來合計着湯姆的用藥量,每天拿些所謂的靈丹妙藥給他灌上一通。

   Langzamerhand geraakte Tom door al dat wasschen en plassen in een staat van verdooving en onverschilligheid. Dit verschijnsel vervulde de oude dame met schrik en er moest een einde aan gemaakt worden, het kostte wat het wilde. Daar leest zij in de courant van een nieuw zenuwmiddel! Dadelijk werd er een flesch besteld, geproefd en goed bevonden. De waterkuur werd opgegeven en alles van het zenuwmiddel verwacht. Een theelepeltje vol werd den knaap ingegeven, waarvan het resultaat in angstige spanning werd te gemoet gezien. Reeds bij de eerste proef week haar onrust en keerde de kalmte in haar ziel terug. Immers de onverschilligheid was op eens verdwenen. De knaap, al had zij hem op een gloeiende plaat gezet, kon niet schielijker woest en luidruchtig zijn.

   此時此刻的湯姆對這種等同“迫害”的治療已經麻木不仁,老太太對此驚恐萬狀。她要不惜一切代價治好他的麻木不仁。她頭一回聽說止痛藥這個名詞,現在就派上了用場。她馬上買了一些,嘗後覺得這下有救了。用這種藥簡直等於拿火燒人。她丟下水療法和別的,一心把希望寄託在這止痛藥上。她給湯姆服了一湯匙藥,然後萬分焦慮地等着結果。果然見效了,湯姆不再麻木不仁了,她的心情馬上平靜下來,也無憂無慮了。再瞧那孩子,突然醒過來興趣十足,就算老太太真地把他放在火上,也比不上他這陣子的勁頭。

   Wat was hiervan de reden? Tom voelde, dat het tijd werd, weder wakker te worden. Het leven, 't welk hij thans leidde, mocht in zijn treurigen toestand iets romantisch hebben, het was te saai en te gelijk te vol akelige afwisseling om lang zóó te kunnen blijven. Daarom zon hij op allerlei middelen om er een eind aan te maken, en besloot verzotheid op het nieuwe drankje voor te wenden. Hij vroeg er zoo dikwijls om, dat het tante begon te vervelen en zij eindigde met hem te zeggen, dat hij maar leeren moest zelf in te nemen en haar er niet meer mede lastig vallen. Ware het Sid geweest, zij zou die liefhebberij in het geneesmiddel niet mistrouwd hebben, maar op Tom moest heimelijk een oogje gehouden worden. Tot hare geruststelling echter bemerkte zij, dat de inhoud wezenlijk verminderde, doch het kwam niet in haar op te vermoeden, dat de knaap de geneeskracht van den drank, niet op zijn eigen lichaam beproefde, maar op den vloer der huiskamer en het vocht in een spleet onder het karpet uitgoot.

   湯姆覺得他該醒了,儘管姨媽的折騰讓他覺得很有浪漫情調,但卻缺少理智,花樣多得讓人眼花繚亂。他絞盡腦汁,終於想出一個解脫的計劃:假稱喜歡吃止痛藥。於是他時不時地找姨媽要藥吃,結果弄得她煩起來,最後她乾脆讓湯姆自己動手愛拿多少就拿多少,不要再來煩她就行。要是換成希德,她完全可以放心,可這是湯姆,所以,她暗中注意藥瓶的情況。她發現藥瓶的藥越來越少,但想都沒想到湯姆正在客廳裡用這種藥在補地板的裂縫。

   Op zekeren dag was hij daar juist mede bezig, toen tantes gele kat, kopjes gevende en spinnende, naar het theelepeltje kwam kijken, blijkbaar vol lust om er van te snoepen.

   有一天,湯姆正在給裂縫“喂藥”,這時他姨媽喂養的那只黃貓彼得咪咪地叫着走過來,眼睛貪婪地盯着湯匙,好像是要嘗一口。湯姆說:

   "Dat is verboden waar voor jou, poesje," zeide Tom tot de kat.

   “彼得,要不是真想要,就別要了。”

   Doch de poes maakte een gebaar alsof zij er anders over dacht.

   可是彼得表示它確實想要。

   "Neen, poes, raak er niet aan."

   “你最好別弄錯了。”

   De poes hield echter vol.

   彼得拿定了主意要。

   "Nu, als je het dan volstrekt wilt hebben, zal ik het je wel geven, want mij helpt het geen zier. Doch als het je niet goed bekomt, kan ik het niet helpen."

   “這可是你自找的,我就給你,我可不是小氣,你要是吃了覺得不對勁,別怨別人只能怪你自己。”

   Poesje stemde stilzwijgend toe en Tom spalkte haar den bek open en goot er eene hoeveelheid van den drank in. De kat sprong een paar el in de lucht, hief toen een jammerlijk geschreeuw aan, danste de kamer rond, sloeg tegen de meubels, wierp de bloempotten omver en gooide alles het onderstboven. Vervolgens ging zij op de achterpooten staan, draaide met den kop en miauwde van angst. Daarna liep ze weer als een razende het huis door en bracht overal verwarring en vernieling met zich. Juist toen tante Polly de kamer binnenkwam, was zij bezig een paar kostbare planten te vernielen en met een helsch geschreeuw door het open raam te springen, inderhaast nog de rest van de bloempotten met zich sleepende. De oude dame stond versteend van schrik over haar bril te staren, terwijl Tom op den grond lag te gillen van het lachen.

   彼得並無異議。因此湯姆撬開它的嘴,把止痛藥灌下去。彼得竄出兩三碼遠,狂叫着在屋裡轉來轉去。它砰的一聲撞在傢具上,碰翻了花瓶,弄得一塌糊塗。接着它昂起頭,後腿着地,歡快地跳來跳去,按捺不住發出高興的聲音。隨後,它又在屋裡狂奔亂跑,所到之處,不是碰翻這個就是毀了那個。波莉姨媽進來時正好看見它在連翻斤鬥。它最後哇地大叫一聲,從敞開的窗戶一飄而出,把餘下的花瓶也帶了下去。老太太驚獃了,站在那兒,眼睛從鏡框上往外瞪着;而湯姆卻躺在地板上笑得喘不過氣來。

   "Wat, in 's hemels naam, scheelt de kat, Tom?"

   “湯姆,那貓到底得了什麼病?”

   "Ik, ik zou het u niet kunnen zeggen," grinnikte de knaap.

   “我不知道,姨媽。”他喘着氣說。

   "Wel, ik heb nog nooit zoo iets gezien. Hoe komt zij zoo?"

   “我還沒見過這樣的事情,它究竟是為什麼那個樣子?”

   "Ik weet het wezenlijk niet, tante Polly. Katten doen altijd zoo, als zij schik hebben."

   “我真的不知道,姨媽。貓快活的時候總是那個樣子。”

   "Doen ze dat?" Er was iets in den toon, dat Tom vrees aanjoeg.

   “是那個樣子的嗎?”語氣有點令湯姆生畏。

   "Ja, tante," zeide hij, iets minder boud; "dat geloof ik ten minste."

   “是的,姨媽。我是這樣想的。”

   "Geloof je dat?"

   “你是這樣想的?”

   "Ja."

   “是,姨媽。”

   De oude dame bukte zich en Tom verbeidde met angst den afloop. Doch hij begreep hare bedoeling te laat. Daar lag het verklappend theelepeltje achter de franjes van het bedgordijn. Tante Polly nam het op en hield het hem voor den neus. Tom deinsde terug en sloeg de oogen neder. Tante pakte hem bij het gewone handvatsel--zijn oor--en kneep dit lichaamsdeel zoo, dat men zijn hoofd hoorde kraken.

   老太太彎下腰,湯姆焦慮萬分地關注着。當他看出老太太的用意時,為時已晚,因為說明問題的那把湯匙已暴露在床帷下。波莉姨媽撿起湯匙,湯姆害怕了,垂下了眼皮。波莉姨媽一把揪住他的耳雜把他拽起來,還用頂針狠狠地敲他頭,敲得砰砰響。

   "Nu, jongeheer, waarom moest dat stomme dier zoo mishandeld worden?"

   “我的小祖宗,你幹嗎要這樣對待那個可憐的傢伙,它又不會說話?”

   "Ik deed het uit medelijden met haar,--omdat zij geen tante heeft."

   “我是可憐它才給它吃藥的。你瞧,它又沒有什麼姨媽。”

   "Geen tante, deugniet?--Wat heeft dat er mede te maken?"

   “你說什麼,它沒有姨媽!傻瓜!那和這事有什麼關係?”

   "O, heel veel! Omdat, als zij er eene had, deze haar gebrand zou hebben en haar de ingewanden geroosterd als ware zij een mensch geweest."

   “關係多着呢。它要是有姨媽,那肯定會不考慮它的感情,給它灌藥燒壞它的五臟六腑不可!”

   Tante Polly voelde plotseling een knagende gewetenswroeging. Hetgeen wreed was voor de kat, kon ook wreed voor een jongen wezen. Haar hart werd verteederd. Zij kreeg spijt en hare oogen begonnen vochtig te worden; en hare hand op Toms hoofd leggende, zeide zij vriendelijk:

   聽到這,波莉姨媽突然感到一陣難受,後悔不已。湯姆的說法讓她開了竅。貓受不了,那孩子不也同樣受不了嗎?她軟下來,心裡感到內疚。她眼睛有點濕潤,手放在湯姆頭上,親切地說:

   "Ik deed het om bestwil, Tom. En, jongen, 't heeft u immers goed gedaan?"

   “湯姆,我本是好意。再說,湯姆,我那樣做確實對你有好處。”

   Tom keek haar aan en zeide, terwijl hij een knipoogje maakte:

   湯姆抬起頭,嚴肅地看著姨媽的臉,並眨着眼睛盯着她說:

   "Ik weet, dat u het voor mij om bestwil gedaan hebt, en ik deed eveneens met de poes. Het heeft haar ook goed gedaan, want ik heb haar nooit zoo netjes zien dansen.

   “我的好姨媽,你是好意,這我曉得。我對彼得也是好意呀。那藥對它也有好處。自我給它灌藥以後,我再也沒有看見它的影子。”

   "O, maak dat je wegkomt, voordat ik weer boos word!" riep tante uit. "En doe nu eindelijk je best eens om een brave jongen te worden. Medicijnen behoef je voorloopig niet meer te nemen."

   “哦,去你的,湯姆。別再氣我了。你就不能做個聽話的孩子嗎?哪怕是一次也行,這樣的話,就不需要再用藥了。”

   Tom ging dien middag vroeg naar school en bleef voor de deur staan, in plaats van met zijne makkers te spelen. Hij verklaarde zich voor ziek en zag er ook niet heel goed uit. Schijnbaar keek hij naar alles, behalve naar hetgeen waarop hij wezenlijk zijn oog gericht hield--namelijk, naar den weg. Daar kwam Jeff Thatcher aan en Toms gelaat klaarde wat op. Hij begon een gesprek met hem en zocht op allerlei manieren iets omtrent Becky te weten te komen, doch de looze jongen scheen er niets van te merken. Tom wachtte en wachtte, en zijn oogen schitterden telkens, wanneer er een jurkje in het gezicht kwam, doch zoodra hij ontdekte dat de draagster van het jurkje niet de rechte persoon was, sloeg hij ze verdrietig neer. Eindelijk kwamen er geen japonnetjes meer voorbij en hij verviel in eene hopelooze neerslachtigheid. Hij trad het leege schoolgebouw binnen en gaf zich aan zijn verdriet over. Maar op eens ontdekte hij weder een jurkje en zijn hart klopte hoorbaar. Geen minuut later was hij de school uit en als een clown aan het kunsten maken. Hij gilde, lachte, zat de jongens achterna, sprong met levensgevaar over het hek, ging op zijn hoofd staan en verrichtte al de heldendaden, die hij maar kon uitdenken, terzelfder tijd voortdurend heimelijke blikken werpend op Becky Thatcher, om te zien of zij het wel merkte. Doch zij scheen er niet op te letten en keek steeds een anderen kant uit. Was het mogelijk dat zij niet zag, dat hij daar was? Toen ging hij zijne gymnastische oefeningen in hare onmiddellijke nabijheid uitvoeren, liep met veel lawaai tusschen de jongens door, greep er een de pet van het hoofd, slingerde die over het dak van de school en danste en sprong, totdat hij vlak voor Becky stond en bijna tegen haar aanliep. En zij, zij keerde zich om, en Tom hoorde haar zeggen:

    "Ba! sommige menschen verbeelden zich, dat zij ijselijk grappig zijn; zij doen altijd kunsten om gezien te worden."

   湯姆早早來到學校,人們發現,奇怪的是他最近每天都是這樣。和往常一樣,他沒跟夥伴們在一起玩耍,而是獨自一人在校門口徘徊。 他說自己病了,看上去也確實像生病的樣子。他裝出若無其事的樣子四處看著。其實,他真正關注的是那邊的那條路。這時,傑夫·撒切爾躍入眼帘,湯姆喜上眉梢,他盯着看了一會,然後失望地轉過身去。等傑夫走近,湯姆主動上前同他搭訕,想俟機套出有關貝基的情況,可是談了一通卻是白搭。湯姆只好等啊等啊,等得望眼欲穿。每當路那頭出現了女孩子模樣時,他都滿心歡喜,等到近處一看,不是他要等的人,他馬上恨得咬牙切齒。後來,路上蹤影全無,他的希望破滅了,所以他悶悶不樂地步進空無一人的教室,坐在那裡難過。這時,湯姆看見女孩的衣服從大門口飄進來,湯姆的心怦怦直跳,他馬上跑出教室,像印第安人一樣,開始登場表演。他叫着,笑着,你追我趕,甚至不顧摔斷手腳,冒着生命危險跳過柵欄,前後翻個不停或者拿大頂。總之,凡是他能想到的逞能事情,他都做了。他一邊做,一邊偷眼看看貝基·撒切爾是不是看見了這一切。可是她好像一點也沒看見,甚至連望一眼都沒有。這可能因為她沒有注意到他在那裡。於是湯姆就湊近了一些,“衝啊!殺呀”地喊個不停。他跑着抓下一個男孩子的帽子就扔到教室的屋頂上,然後又衝向另一群孩子,弄得他們跌跌撞撞四散開去,自己也一下子摔在貝基面前,還差點把她絆倒。貝基轉過身去,昂着頭。

    湯姆聽見她說:

    “哼!有的人自以為是,神氣得很呢——儘是賣弄!”

   Tom werd gloeiend rood en droop verslagen af.

   湯姆被說得臉直髮燒。他爬起來,偷偷地溜了,一副垂頭喪氣、被鬥敗的樣子。