湯姆.索亞歷險記

De lotgevallen van Tom Sawyer

   第八章

   HOOFDSTUK VIII.

   湯姆東躲西閃地穿過幾條巷子,離開了同學們返校的路,然後就鬱鬱不歡地慢慢走着。他在一條小溪流上來回跨過兩三次,因為孩子們普遍迷信來回跨水就會讓人追不上。半小時後,他漸漸消失在卡第夫山上道格拉斯家那幢大房子後面,身後山谷裡的學校只是隱約可見。他走進一片茂密的森林,披荊斬棘,闖出一條路,來到林中深處,在一棵枝葉茂盛的橡樹下,一屁股坐到青苔地上。樹林裡紋絲不動,中午的悶熱,令人窒息,連樹上的鳥兒都停止了歌唱。大地一片昏睡,只有遠處偶爾才傳來一兩聲啄木鳥啄木的得得聲,這使得原本寂靜的森林顯得更加寂然無聲,湯姆也更加覺得孤獨無援。他心灰意冷,他的情緒和這裡的環境正合拍。他雙手托着下巴,兩肘撐在膝蓋上,沉思着在那兒坐了很長時間。在他看來,活着充其量不過是受罪。想到這,他越發羡慕新近故去的吉米·赫傑斯。他想伴隨着風聲颯颯的樹林和墳頭搖曳的花草,人要是能無憂無慮地躺在那兒長眠不醒,美夢不斷,那一定很愜意。這時他真心希望以前在主日學校裡表現得清清白白。那樣的話,他這回就可以無所牽掛地去了,一死百了。至于那個姑娘,他到底幹了什麼呢?什麼也沒幹。他本來出於善意的目的,可她卻像對待狗那樣對待他——簡直就拿他當狗待。總有一天她會後悔的。到那時,她後悔也來不及了。他要是能暫時地死一會兒,那該有多好啊!

   Tom sloop voort door straten en stegen, totdat hij uit het vaarwater der terugkeerende schooljeugd was, en gaf zich toen aan zijne sombere gemoedsstemming over. Hij stak een paar malen met een schuitje een smal strookje der rivier over, omdat er onder de jeugd eene overlevering bestond, dat het oversteken van water voor vervolging bewaart. Een half uur later was hij achter het huis van de weduwe Douglas, dat op Cardiff Hill stond, verdwenen, en het schoolgebouw was nauwelijks meer in de vallei achter hem te onderkennen. Hij trad een dicht woud binnen, kroop door struiken en ongebaande wegen voort, totdat hij het midden bereikt had, waar hij zich op een mosachtig plekje onder een breedgetakten eik nederzette. Er was geen zuchtje in de lucht; de drukkende middaghitte, scheen zelfs de zingende vogels tot rust gebracht te hebben. De natuur lag in een staat van bewusteloosheid, welke door geen geluid werd verbroken, dan bijwijlen door het verwijderd gehamer van den boomspecht en dit scheen de alles doordringende stilte nog stiller en de eenzaamheid nog eenzamer te maken. De ziel van Tom was erg bedroefd en zijne gevoelens waren in volkomen overeenstemming met het hem omringend tooneel. Met de ellebogen op de knieën gesteund en de handen onder de kin, bleef hij in gepeins verzonken zitten. De aarde scheen hem op zijn best een tranendal en hij benijdde bijna Jimmy Hodges, die daaruit was verlost. Het moest zoo vreedzaam wezen, dacht hij, on voor eeuwig in droomen verzonken onder de aarde te liggen, terwijl de wind door de boomen ruischt en het gras en de bloemen kuste, en er niets meer was om zich over te kwellen en te bedroeven. Indien hij slechts een goed getuigenis van de zondagsschool kon mede krijgen, zou hij volgaarne willen optrekken en met dit leven niets meer te maken hebben. En wat nu dit meisje betreft,--wat had hij gedaan? Niets. Hij had het goed met haar voorgehad en was als een hond behandeld, ja, als een hond. Eens zou het haar berouwen, wellicht wanneer het te laat was. O, indien hij slechts tijdelijk mocht sterven.

   年青人天性輕鬆愉快,想長久地壓抑它是不可能的。不久,湯姆不知不覺地關心起眼前的現實來。他要是調頭就走,人不知鬼不覺地消失了,那會有什麼後果呢?他要是到海外無人知曉的地方去,一去不回,那又怎樣呢?而她又作何感想呢?當小丑的念頭又在他腦海閃現,結果弄得他很難受。試想一想在湯姆的潛意識中,他已隱隱約約來到了神聖而浪漫的國度,這哪能容得下小丑的那些打諢插科、花花綠綠的緊身衣之類的東西。得了,他更願意當一名士兵,待到傷痕纍纍,名噪天下時再返歸故里。這不行,最好還是與印第安人為伍,和他們一起捕殺野牛,在崇山峻嶺和西部人跡罕至的大平原上作戰。等將來當上酋長時再回來。到那時,頭上插着羽毛,身上塗滿嚇人的花紋,再找一個夏日清晨,乘大家昏昏欲睡的時候,昂首闊步,大模大樣地走進主日學校並發出令人毛骨悚然的吶喊聲,好讓同伴們按捺不住羡慕之情,看得兩眼直髮獃。這不還不夠勁,還有比這更神氣的事情,他要去當海盜!對,就這樣!現在,未來就在眼前並閃爍着異光。瞧吧,他將聞名天下,令聞者顫慄。他將乘坐那條長長的黑色“風暴神”號快艇,船頭插上嚇人的旗幟,披風斬浪航行在浪花翻滾的大海上,這該有多麼威風!等到了名聲齊天,那時候,你再瞧他回來的樣子吧!他將突然出現在鄉裡故居,昂首闊步地走進教堂。他臉色黝黑,一副飽經風霜的樣子。只見他上身穿件黑色絨布緊身衣,下身是條寬大短褲,腳蹬肥大長統靴,還背着大紅肩帶,腰帶上掛着馬槍,身邊還別了把用損了的短劍。那頂垂邊的帽子上飄着翎毛,黑旗迎風招展,上面交叉着骷髏頭和白骨。聽到別人悄聲低語:“這就是海盜湯姆·索亞——西班牙海面上的黑衣俠盜!”湯姆心裡一陣又一陣地狂喜。

   Doch het veerkrachtig gemoed der jeugd blijft niet lang in een kunstmatig opgeschroefden staat van droefheid en moedeloosheid. Weldra werd Tom onmerkbaar tot de bemoeiingen van dit leven teruggevoerd. Als hij de wereld eens den rug toekeerde en geheimzinnig verdween? Als hij eens heenging--ver,--ver weg, in onbekende landen over de zee--en nooit terugkwam? Hoe zou zij zich dan wel gevoelen? Het denkbeeld van clown te worden kwam hem ook weder voor den geest, doch alleen om hem met afschuw te vervullen. Want, was het zich moeten bezighouden met grappen en kluchten en met gouden sterretjes bezaaide tricots niet eene beleediging voor een geest, die omhooggestegen was naar het onbestemde, verheven rijk van het onbegrijpelijke. Neen, hij zou soldaat worden, en na jaren en jaren van krijg voeren, het strijden moe, met roem beladen wederkeeren. Neen, nog beter; hij zou zich bij de Indianen en buffeljagers voegen en het oorlogspad betreden in de bergen, in de onmetelijke, ongebaande vlakten van het verre Westen en later terugkeeren als een groot opperhoofd, getooid met schitterende vederen en afzichtelijk met verf besmeerd--en hij zou op een zomerschen sabbatmorgen met eene hooge borst de zondagsschool binnentreden en daar een krijgsgeschreeuw aanheffen, dat zijne makkers het bloed in de aderen deed stollen en hen doen verteren van jaloezie. Ook dat niet; er was iets nog grootscher dan dit. Hij zou zeeroover worden. Ja, dat was het! Nu lag de toekomst duidelijk voor hem, schitterend van ondenkbare pracht. Zijn naam zou de aarde vervullen en de volkeren doen beven. Hoe roemrijk zou hij de woedende zeeën ploegen met zijn snelvarend, zwart gekleurd roofschip, "De Geest van den Storm," welks schrikaanjagende vlag grimmig van de voorplecht zou wapperen. En wanneer hij het toppunt van roem had bereikt, zou hij op eens in het oude stadje terugkomen en de kerk binnen stappen met een door storm en onweer gebruinde huid, in een zwartfluweelen wambuis en wijde broek, met hooge kaplaarzen, donkerroode sjerp en met zware pistolen gevulden gordel en een in misdaad geroesten hartsvanger aan de zijde. En zijn hoofd zou bedekt zijn met een diep in de oogen gedrukten hoed, met een wuivenden vederbos getooid, en in de hand zou hij dragen zijn ontplooide banier, die met een schedel en gekruiste doodsbeenderen beschilderd zou zijn, en met namelooze verrukking zouden zijne ooren het gefluister vernemen: "Dit is Tom Sawyer, de zeeroover, de schrik der Spaansche zee!"

   對,就這麼辦,他決定這麼辦:從家裡逃走,去過這種生活,並打算第二天早晨就開始行動。因此他必須現在就着手準備。他將帶上他所有的家當。他走到近處的一根爛樹幹旁邊,開始用他的巴露折刀在一頭開挖起來。不一會兒就傳來了空木頭的聲音。他把手按在那兒,嘴裡咕噥着咒語,樣子令人難忘:

   Ja, zijn plan stond vast, zijn loopbaan was aangewezen. Hij zou van huis wegloopen en zoo spoedig mogelijk zijn nieuw beroep ter hand nemen, hij zou morgen vertrekken en daarom oogenblikkelijk met het maken van de noodige toebereidselen aanvangen en zijne bezittingen bijeenverzamelen. Te dien einde liep hij naar een verrotte houtmijt, welke in de nabijheid stond en begon die met zijn mes aan de eene zijde te ondergraven. Spoedig stootte hij op een stuk hout dat hol klonk, legde zijn hand daarop en sprak met nadruk het volgende tooverformulier uit:

   沒有來的,快來! 在這兒的,留下來!

   "Wat nog niet hier is, kome! Wat hier is blijve!"

   接着他刨去泥土,下面露出一塊松木瓦塊。他把它拿開,露出一個底和四周是松木瓦塊的小寶箱來。小寶箱很精緻,裡面有一個彈子。湯姆驚訝不已!他迷惑不解地撓着頭說:

   Toen schraapte hij de aarde weg en er kwam een steen voor den dag. Deze werd weggenomen en daar vertoonde zich een keurig schatkamertje, welks bodem en zijwanden van opeengehoopte steentjes gemaakt waren en waarin een knikker lag. Verbaasd staarde Tom den knikker aan. Hij krabde het hoofd en zeide:

   “嘿,怎麼不靈了!”

   "Wel, is het mogelijk!"

   於是他一氣之下扔掉那個彈子,站在那兒沉思。原來他的迷信沒有靈驗。他和所有的夥伴一向都認為它是萬無一失的,可是這次卻沒有。埋下一個彈子時,你要是念上幾句有關的咒語,等兩周後再用湯姆剛說過的咒語,去挖彈子,你會發現:原來丟失、散落到各地的彈子都聚到了這裡。可是現在,它千真萬確地失敗了。湯姆的全部信心從根本上發生了動搖。他以前多次聽說過的都是成功的例子,根本沒聽說過哪次不靈驗。他百思不得其解,最後認定有妖魔插了一杠子,破了咒語。他覺得這樣解釋可以讓他聊以自慰。於是他在周圍找到一個小沙堆,沙堆中間有一個漏斗形凹陷處。他撲到地上,嘴緊貼著凹陷處喊道:

   Toen duwde hij den knikker gemelijk weg en bleef in gedachten verzonken staan.--Wat was er gebeurd? De zaak was deze: Tom bemerkte, dat hij zich in iets, hetgeen hij en zijne makkers steeds als eene onfeilbare zekerheid hadden beschouwd, bedrogen had. Hij geloofde dat, wanneer een knikker met de noodige bezweringen werd begraven en dan een dag of veertien rustig in den schoot der aarde gelaten en daarna met de tooverwoorden die hij juist had uitgesproken, weer opgegraven werd, men al de knikkers, die men ooit verloren had, daar in dien tusschentijd bijeengekomen zou vinden, hoe wijd zij ook over de wereld verspreid mochten zijn. Tom's vertrouwen in dit bijgeloof was tot op zijn fondamenten geschokt. Hij had menigmaal gehoord, dat deze proef gelukt, maar nooit dat zij mislukt was. Het kwam niet in hem op, dat hij het verscheidene malen te voren beproefd had, maar dat hij de plaats, waar hij de knikkers had verborgen, nooit had kunnen vinden. Hij dacht zich half suf over de zaak en kwam eindelijk tot het besluit, dat er een heks tusschenbeide was gekomen, die de betoovering verbroken had. Toch wilde hij zich op dit punt overtuigen en zocht, totdat hij een klein zanderig plekje met een trechtervormig indruksel gevonden had. Hij legde zich naast dat plekje op den grond, met den mond vlak op het indruksel en riep:

   “小甲蟲,小甲蟲,告訴我這究竟是怎麼回事!小甲蟲,小甲蟲,請告訴我這究竟是怎麼回事呀!”

"Kevertje, kevertje, zeg mij wat ik weten moet!
 Kevertje, kevertje, zeg mij wat ik weten moet!"

   沙子開始動起來,一隻黑色小甲蟲很快鑽出來,可是剛一出現,又被嚇得縮了回去。

   Het zand begon te werken en voor een oogenblik kwam er een zwart kevertje voor den dag, dat echter spoedig doodelijk verschrikt wegholde.

   “它不說!我知道了,一定有妖魔在搗鬼。”

   "Hij zegt niets! Dus was het een toovenaar, die het gedaan heeft. Ik dacht het wel."

   他十分清楚和巫婆鬥沒什麼好處,於是他垂頭喪氣,不得不讓了步。但是他忽然又想起他剛纔扔掉的那顆石子,何不再把它找回來呢?於是他就邊走邊耐心地找了起來。可是他沒找到。他又回到他的小寶箱旁邊,原封不動地站在剛纔扔彈子的地方。接着他從口袋裏又掏出一個彈子,朝同一個方向扔去,嘴裡還說道:

   Tom wist wel hoe weinig het baatte tegen heksen te strijden en gaf het plan ontmoedigd op. Doch daar schoot hem in de gedachten, dat hij den knikker, dien hij juist had weggeworpen, toch wel gaarne terug zou hebben, en ging hem dus geduldig zoeken. Helaas! hij kon hem niet meer vinden. Toen keerde hij naar zijn schatkamer terug en zette zich behoedzaam neder in dezelfde houding, als toen hij den knikker had weggeduwd. Daarop nam hij een anderen knikker uit den zak, slingerde dien eveneens weg en riep:

   “老兄,去找你的兄弟吧!”

   "Broeder, ga uw broeder halen!"

   彈子落地後,他走過去找起來。但是彈子可能扔得不是太近就是太遠,因此他又試了兩回。最後一次成功了。兩個彈子相距不到一英呎。

   Hij zag waar de knikker zou stilhouden en ging derwaarts om hem na te kijken. Doch het speeltuig was niet ver genoeg of te ver gerold; dus wendde hij een tweede poging aan. Deze laatste werd met een goeden uitslag bekroond, want de beide knikkers lagen omtrent een duim van elkaar af.

   就在這時,樹林裡綠色的林蔭道上隱隱約約傳來一聲錫皮玩具喇叭聲。湯姆迅速地脫掉上衣和褲子,把背帶改成腰帶,撥開朽木後面的灌木叢,找出一副簡陋的弓箭,一把木片的劍和一隻錫皮喇叭。片刻之間他就抓着這些東西,赤着腳,敝着懷,跳出去了。他很快在一顆大榆樹底下停下來,也吹了一聲喇叭作為回應,然後踮着腳警覺地東張張西望望,他謹慎地——對想象中的同伴說:

   Juist op dat oogenblik verhief zich door het groene gewelf des wouds het geschal van een tinnen trompet. In een oogenblik had Tom buis en broek uitgetrokken, van zijne bretels een gordel gemaakt, eenige takken achter de mijt bijeen vergaard, een ruwen pijl, een boog, een houten zwaard en een trompet voor den dag gehaald en was, met deze zaken beladen, blootbeens en in een fladderend hemd weggeijld. Onder een grooten olmboom hield hij stil, beantwoordde het trompetgeschal en begon op zijne teenen loopende, omzichtig in alle richtingen rond te kijken. Toen riep hij zacht tot een denkbeeldigen makker:

   “穩住,好漢們!聽號聲再行動。”

   "Halt, grappenmaker! Houd u schuil, tot ik blaas."

   這時,喬·哈帕出現了。和湯姆一樣,他精心裝備,輕裝上陣。 湯姆喊道:

   Daar verscheen Joe Harper, even luchtig gekleed en zwaar gewapend als Tom. Deze riep:

   “站住!來者何人,來經許可,竟敢闖進謝伍德森林?”

   "Halt! Wie komt hier in de wouden van Sherwood zonder vrijgeleide?"

   “我乃皇家衛士戈次勃恩的至友,走遍天下,所向無阻。 你是何人,竟敢——竟敢……”

   "Guy van Guisborne heeft niemands vrijgeleide noodig. Wie zijt gij, dat ...?"

   “竟敢口出狂言,”湯姆說。他是在提示哈帕,因為他們全憑記憶,在背這些話。

   "Dat gij dus durft spreken," vulde Tom aan, want de knapen waren bezig eene plaats uit een boek op te zeggen.

   “你是何人,竟敢口出狂言?”

   "Wie zijt gij, dat ge dus durft spreken?"

   “我嗎?我乃羅賓漢是也,你這匹夫馬上就會知道我的厲害。”

   "Ik? Wel, ik ben Robin Hood, zooals uw schavuitengeraamte spoedig zal bemerken."

   “這麼說來,你真的是那位名揚四海的綠林好漢嘍?我正想與你較量較量,看看這林中樂士歸誰所有。接招!”

   "Dan zijt gij waarlijk de beruchte bandiet! Zeer aangenaam zal het mij zijn met u over den vrijen doortocht door deze wouden te twisten."

   他們各持一把木片的劍,把身上多餘的東西都扔到地上,兩人腳對腳呈對峙狀站立,開始了一場“兩上兩下”的酣戰。 湯姆說:

   "Pas op!" Zij trokken hunne houten zwaarden, wierpen hunne andere wapenen op den grond en begonnen een ernstig en bedaard tweegevecht.

   “聽著,你要是懂得劍法,我們就痛痛快快地比一比吧!”

   "Kom," zeide Tom, "als gij goed slaags zijt geraakt, zet het dan met kracht door."

   於是他們就“痛痛快快地比一比”了,結果比得兩個人氣喘吁吁、汗流浹背。後來湯姆嚷道:

   En zij zetten het met kracht door, totdat zij hijgden en zweetten van inspanning. Eindelijk zeide Tom:

   “倒下!倒下!你怎麼不倒下呀?”

   "Val! val! Waarom val je niet?"

   “我不幹!你自己怎麼不倒下呀?你招架不住了。”

   "Ik doe het niet. Waarom val je zelf niet? Je bent er het ergste aan toe."

   “倒不倒沒什麼關係。可書上說我不能倒下去,書上還說‘接着反手一劍,他就把可憐的戈次勃恩的至友刺死了。’,你應該轉過身去,讓我一劍刺中你的後背才對。”

   "Wel, dat behoort zoo niet. Ik kan niet vallen. Dat staat niet in het boek. Het boek zegt: "'Toen viel hij Guy van Guisborne van achteren aan en sloeg hem neder.' Nu moet gij u omkeeren en mij u in den rug laten treffen."

   喬沒法子,只好轉過身去,挨了重重的一刺,倒在地上。

   Tegen dit gezag viel niet te twisten en Joe keerde zich om, ontving den slag en viel.

   “聽著,”喬從地上爬起來說,“你得讓我把你殺掉,那才公平。”

   "Nu," zeide hij, toen hij weder opstond, "Nu moet gij mij u laten doodmaken; dat is eerlijk."

   “嘿,那怎麼行呢?書上又沒這麼說。”

   "Wel, dat kan ik niet doen. Dat staat niet in het boek."

   “得了,你真他媽的太小氣了——拉倒吧。”

   "Zoo, dat is gemeen."

   “喂,我說喬,你可以扮演達克修士或是磨坊主的兒子馬奇,拿一根鐵頭木棍打我一頓,或者我來扮諾丁漢的行政司法官,你扮一會兒羅賓漢,把我殺死也行。”

   "Hoor eens, Joe, je moogt Tuck de monnik of Muck de zoon van den molenaar zijn en mij met een knuppel afrossen, of ik zal de Sherif van Nottingham zijn en jij Robin Hood, dan zul je mij doodmaken."

   這主意倒令人滿意,於是他們就這麼辦了。後來湯姆又扮演了起初的角色羅賓漢,他讓那個背信棄義的尼姑給害了。由於傷口沒有得到照顧,他失血太多,耗盡了精力。最後喬扮演了一夥綠林好漢,哭哭啼啼,悲傷地拖着他前進,把他的弓遞到他那雙軟弱無力的手裡,湯姆就說了: “箭落之地,綠林成蔭,可憐的羅賓漢葬那裡。”說完他射出那支箭,身體往後一仰,準備倒地而死,可偏巧倒在有刺的草上。他猛地跳起來,那活蹦亂跳的樣子簡直不像是在裝死。

   Dit werd goedgekeurd en deze tafereelen uit het boek werden vertoond. Toen werd Tom weder Robin Hood en de verraderlijke non liet hem doodbloeden door zijne wond te verwaarloozen. Joe, die een geheele bende roovers voorstelde, trok hem onder het aanheffen van klaagliederen voort, legde hem zijn boog in de zwakke handen en Tom zeide: "Waar deze pijl zal vallen, begraaf daar den armen Robin Hood onder den groenen boom." Toen werd de pijl afgeschoten en Robin Hood viel op den rug en zou gestorven zijn, indien hij niet op een brandnetel terechtgekomen en voor een lijk wat al te vlug opgesprongen was.

   兩個孩子穿戴好衣帽,把他們的行頭藏起來就走了,他們很傷心現在已經沒有綠林好漢了,很想知道現代文明中有什麼可以彌補這一缺陷。他們說寧可在謝伍德森林裡當一年綠林好漢,也不願意當一輩子的美國總統。

   Daarop kleedden de knapen zich weder aan, borgen hunne zonderlinge wapenrusting weder op en gingen naar huis, vol spijt dat zij geene wezenlijke roovers waren, terwijl zij zich verbaasd afvraagden, in welk opzicht toch de moderne beschaving het verlies van de roovers vergoedde. Het eindresultaat was, dat zij verklaarden liever een jaar lang bandieten in de wouden van Sherwood, dan voor altijd President van de Vereenigde Staten te willen zijn.