湯姆.索亞歷險記

De lotgevallen van Tom Sawyer

   第十六章

   HOOFDSTUK XVI.

   午飯以後,海盜幫全體出動到沙洲上去找烏龜蛋。他們用樹枝往沙子裡戳,戳到軟的地方,就跪下來用手挖。有時候,他們一窩就能弄出五六十隻烏龜蛋來。這些蛋呈白色,圓溜溜的。那天晚上,他們吃了一頓美味可口的煎蛋,星期五早上又飽啖了一回。

   Na het eten vertrokken de drie knapen naar de zandbank om schildpadeieren te zoeken. Zij stootten met stokken in het zand, en wanneer zij eene weeke plek vonden, legden zij zich op de knieën en groeven haar met de handen uit. Somtijds haalden zij vijftig of zestig eieren uit één gat. Het waren witte, bolronde eitjes, iets kleiner dan een walnoot. Dien avond hadden zij een heerlijk maal van spiegeleieren, dat Vrijdagochtend nog eens herhaald werd.

   早飯後,他們歡呼雀躍地向沙洲奔去。他們相互追逐,轉着圈圈跑,邊跑邊脫掉身上的衣服,等全身脫個精光後,繼續嬉閙,一直跑到沙洲的淺水灘上,逆着水流站着,水流從他們腿上衝過,時常要把他們衝倒,這種冒險給他們帶來了極大的樂趣。有時候,他們彎腰曲背站在一塊,互相用手掌往對方臉上擊水。大家越擊越近,頭歪向一邊,避開透不過氣來的水。最後,他們扭成一團,經過一番拚搏,弱者終於被按到水裡,於是大家一齊鑽進水裡,幾雙雪白的胳膊和腿在水裡纏在一起,然後猛地鑽出水面就噴水,哈哈大笑,氣喘如牛。

   Na dat ontbijt van gebakken eieren, begaven zij zich schreeuwend en jubelend naar de zandbank, speelden "krijgertje," ontdeden zich onderweg van hunne kleederen en liepen in Adams kostuum voort, totdat zij midden in het ondiepe water stonden. Daarna spongen zij tegen den steilen oever op, van welken zij gedurig tot groote vermeerdering der pret afsukkelden. Nu en dan hielden zij bij elkaar stand en gooiden elkaar met water, terwijl zij, on het kille nat te vermijden, elkander gedurig met afgewend gelaat naderden en eindigden met te grijpen en te worstelen, totdat de sterkste zijn buurman onder water geduwd had en zij ten laatste allen in een warnet van witte armen en beenen verdwenen, om spoedig daarop, blazend, spuwend, lachend en naar den adem hijgend, weder boven te komen.

   等玩得累極了,他們就跑到岸上,四肢朝天,往又乾又熱的沙灘的一躺,拿沙子蓋住自己。過一會兒,又衝進水裡,再打一次水仗。後來他們忽然想起,自己身上裸露的皮膚完全可以當成是肉色的“緊身衣”,這樣他們就在沙灘上劃了個大圓圈,開始演馬戲——由於互不相讓,誰也不願失去扮演這最神氣角色的機會,結果台上出現了三個小丑。

   Als de krachten hun begaven, spartelden zij naar het droge, heete zand en legden zich daarop neder, om er zich mede te bedekken. En dan sprongen zij langzamerhand weder naar het water en vertoonden dat spelletje voor de tweede maal. Eindelijk viel het hun in, dat hunne huid sprekend op een vleeschkleurig tricot geleek; dientengevolge werd er in het zand een cirkel getrokken en een paardenspel vertoond, met drie clowns, want geen hunner wilde die schitterende rol aan den anderen afstaan.

   再後來,他們就拿出石頭彈子,玩“補鍋”、“敲鍋”和“碰着就贏”,一直玩到興盡意闌為止。然後喬和哈克又去游泳,但湯姆卻沒敢去冒這個險,因為他發現剛纔他踢掉褲子時,把拴在腳踝上的一串響尾輪也給踢飛了。他很納悶沒有這個護身符保佑,剛纔玩閙這麼久,居然沒有出事。後來他找回了護身符,這才敢去玩,但這時另外兩個夥伴已經玩累了,準備歇一歇。於是他們就“道不同不相為謀”,個個意興索然,不由得眼巴巴地望着寬闊的大河對岸出神,那裡他們嚮往的小鎮正在陽光下打盹。湯姆發現自己不由自主地用腳趾頭在沙灘上寫“貝基”。他把字跡抹掉,對自己大為惱火,恨自己意志薄弱。然而,他還是情不自禁地又寫了這個名字。他再一次把名字擦掉,為了防止再寫下去,他把兩個夥伴弄到一處,自己也和他們一塊兒玩起來。

   Vervolgens werden de knikkers gehaald en werd er gestuit en gerold, totdat ook dat spel verveelde. Daarna gingen Joe en Huck weder zwemmen, maar Tom durfde zich daaraan niet meer wagen, omdat hij bij het uittrekken van zijn broek, het palingvel van zijne enkels gestroopt had en hij zich niet kon begrijpen, dat hij zonder dit geheimzinnig voorbehoedmiddel zoo lang aan de kramp ontkomen was. Hij waagde zich niet weder, eer hij dien talisman teruggevonden had, en toen waren de andere jongens moede en verlangden naar rust. Van lieverlede begonnen zij met loomen tred rond te dolen, werden zwaarmoedig en staarden verlangend over de breede rivier, naar de plek, waar St. Petersburg zich in de zon lag te koesteren. Tom bemerkte, dat hij met zijn grooten teen het woord "Becky" in het zand had geschreven. Hij wischte het uit en was boos op zichzelven om zijne zwakheid. Doch hij schreef het niettemin nog eens, wischte het nogmaals uit en ontworstelde zich toen aan de verzoeking, door de andere jongens op te halen en zich bij hen te voegen.

   但是喬的情緒一落千丈。他非常想家,簡直忍無可忍,淚水在眼眶裡打着轉兒。哈克也悶悶不樂。湯姆雖然也意志消沉,卻儘力不流露出來。他有一個秘密,不打算馬上說出來,但眼下這股消沉的士氣必須扭轉,他不得不亮出這張王牌了。 他露出興味盎然的樣子說:

   Maar de opgewektheid van Joe was voorbij en scheen niet terug te keeren. Hij had zulk een heimwee, dat hij het nauwelijks meer uithouden kon. De tranen stonden hem in de oogen. Ook Huck was zwaarmoedig evenals Tom, doch de laatste durfde het niet toonen. Hij droeg een geheim met zich om, dat hij niet gaarne wilde openbaren, doch waarmede hij, indien deze sombere, oproerige geest niet werd gefnuikt, wel voor den dag zoude moeten komen. Daarom zeide hij, schijnbaar zeer opgewekt:

   “夥計們,我敢打賭這個島以前有過海盜,我們得再去探險。他們一定把珠寶藏在這個島的某個地方了。要是讓我們碰到一個爛箱子,裡面全是金銀財寶,諸位會作何感想?”

   "Ik wed, dat vroeger op dit eiland ook zeeroovers zijn geweest. Zullen wij eens op verkenning uitgaan? Zij hebben zeker hier of daar een schat begraven! Wat zou jelui hiervan zeggen, als je daar eens een verrotte kist vol goud en zilver voor je zaagt liggen,--hé?"

   對他的話,兩個夥伴沒有答理,剛起來的一點勁頭也隨之消失了。湯姆又試着用另外一兩件事情來誘惑他們,均告失敗。這真讓人掃興。喬坐在那裡用小樹枝撥弄沙子,一副愁眉苦臉相。最後他說:

   Dit vooruitzicht echter wekte geen de minste opgewondenheid en er werd niet eens op geantwoord. Een paar andere verleidelijke voorstellen vielen eveneens in het water. Dat was ontmoedigend. Joe keek mistroostig voor zich en krabbelde met zijn stok in het zand. Eindelijk riep hij uit:

   “喂,我說,夥計們,就此罷手吧。我要回家,這實在太寂寞了。”

   "O, jongens, laat ons het opgeven. Ik moet naar huis; ik voel mij zoo verlaten."

   “哎,喬,這不成。你慢慢會覺得好起來的,”湯姆說,“在這兒釣魚不是很開心嗎?”

   "Kom, Joe dat zal langzamerhand wel beter worden," zeide Tom. "Denk maar eens aan al de gelegenheden, die je hier hebt om te visschen."

   “我不喜歡釣魚。我要回家。”

   "Ik geef niet om visschen; ik verlang naar huis!"

   “但是,喬,別的地方有這麼好的游泳勝地嗎!”

   "Maar, Joe, nergens is zoo'n zwemplaats als hier."

   “游泳有什麼好的。即使現在有人說不讓我下水,我也不在乎。我就是要回家。”

   "Wat kan mij het zwemmen schelen: 't is alsof het mij verveelt, nu niemand het mij verbiedt. Ik wil naar huis!"

   “哼,豈有此理!像個找媽媽的小嬰兒。”

   "O, hoe kinderachtig! Hij verlangt naar zijn moesje!"

   “對,我就是要去找我媽媽——要是你也有媽媽,你也會想著去找她的。你說我是小嬰兒,其實你又有多大呢。”說著說著,喬就有點抽鼻子。

   "Ja, ik verlang naar moeder en dat zou jij ook doen, als je er een hadt. Ik ben niet kinderachtiger dan jij." En Joe begon te schreien.

   “好吧,咱們就讓這個好哭的小嬰兒回家去找媽媽,好不好,哈克?可憐虫——他要去找媽媽?讓他去好了。你一准喜歡這兒,對不對,哈克?咱倆留在這兒,好嗎?

   "Wel, dan zullen wij het schreeuwpoppetje maar naar huis laten gaan, niet waar Huck? Arme jongen! Hij verlangt naar moesje! Nu, hij zal ook naar haar toe gaan. Jij vindt het prettig hier, hé, Huck? Wij zullen blijven, niet waar?"

   哈克不輕不重地說了聲:“也——行。”

   Huck antwoordde: "Ja--a," maar het ging niet van harte.

   “到死我都不會再跟你說話,”喬說著站起身來,“你等着瞧吧!”他悻悻地走開,並且開始穿衣服。

   "Ik spreek van mijn leven niet meer tegen jelui," zeide Joe en stond op. "Daar nu!" En hij draaide de beide jongens den rug toe en ging zich verder aankleeden.

   “誰稀罕!”湯姆說。“沒誰求你跟他說話。滾回去吧,讓人家看你的笑話去吧。喲,你是個偉大海盜。哈克和我不是好哭的小嬰兒。我們要留在這兒,對不對,哈克?他要走,就讓他走好了。我想沒有他,咱們說不定也一樣過得好好的。”

   "Wie geeft wat om jou?" zeide Tom. "Niemand heeft je noodig. Ga maar naar huis on uitgelachen te worden. Jij bent een mooie zeeroover. Huck en ik zijn geen schreeuwpoppetjes. Wij blijven, niet waar, Huck? Wij laten hem stilletjes trekken. Wij zullen het wel zonder hem stellen."

   然而湯姆心裡卻不是滋味,他看見喬臉色陰沉,只顧穿衣服,不免有些驚慌。而哈克老是盯着準備回家的喬,一言不發,一副想與之同往的神情,更令他心神不寧。接着,喬連一個字的道別話都沒說便開始下水,向伊利諾斯州那邊趟過去。湯姆的心開始往下沉。他瞟了一眼哈克,哈克受不了他這麼一看垂下眼帘。後來他說:

   Maar Tom voelde zich allesbehalve prettig en was in ernst ongerust, toen hij Joe mismoedig zag voortgaan om zich te kleeden. Buitendien was het onrustbarend te bemerken, dat Huck met belangstelling Joes toebereidselen gadesloeg en een onheilspellend stilzwijgen in acht nam. Daar stapte Joe, zonder een woord tot afscheid, den kant op der zandbank. Het hart zonk Tom in de schoenen. Hij keek naar Huck, en Huck, die hem niet durfde aanzien, sloeg de oogen neder en zeide:

   “湯姆我也要回家。咱們獃在這兒也越來越孤單。湯姆,咱們也走吧。”

   "Ik verlang ook zoo, Tom; ik heb mij hier nog meer verlaten gevoeld dat overal elders en nu zal het nog erger worden. Kom, Tom, laten wij ook gaan."

   “我決不走!你們要想走,那全走吧。我是要留下來的。”

   "Dank je wel; jelui kunt allebei gaan, als je verkiest. Ik denk te blijven."

   “湯姆,我還是回去為好。”

   "Tom, ik wou liever gaan."

   “行,去吧!去吧!誰攔你了?”

   "Nu, ga dan! Wie belet je?"

   哈克開始東一件西一件地拾自己的衣服。他說:

   “湯姆,我希望你也一起走。你好好考慮一下。我們到岸邊等你。”

   "Tom, ik wou, dat jij ook meegingt. Toe, denk er eens over. Wij zullen bij de zandbank op je wachten."

   “哼,你們儘管他媽的都去吧,沒什麼好說的了。”

   "Dan zul je verduiveld lang moeten wachten; dat is alles wat ik je te zeggen heb."

   哈克傷心地走了,湯姆站在那裡,看著他的背影,心裡激烈地鬥爭着,真想拋開自尊也跟着他們走。他希望那兩個夥伴站住,可他們仍舊在慢慢趟着水向前走。湯姆忽然覺得周圍如此冷清,如此寂寞。在和自尊作了最後一次較量後,他終於直奔向兩個夥伴,一邊跑一邊喊:

   Huck ging verdrietig heen en Tom stond hem na te oogen, brandende van verlangen om hem te volgen en toch te trotsch om dat te doen. Hij hoopte dat de jongens zouden omkeeren, doch zij waren al uit het gezicht. Op eens voelde hij, dat het ontzettend eenzaam en stil om hem heen was geworden. Nog eenmaal worstelde hij met zijn hooghartig gemoed, ijlde zijne makkers achterna en gilde:

   “等一等!等一等!我有話要跟你們講!”

   "Wacht! wacht! Ik moet je wat vertellen!"

   他們立刻站住,轉過身來。他走到他們跟前,就把那個秘密向他們亮了出來。他們起初悶悶不樂地聽著,等到明白了他的“真正意圖”時,便歡呼雀躍起來,連呼“太妙了!”他們說要是他一開頭就告訴他們,他們怎麼也不會走的。他巧妙地搪塞了過去,其實他擔心的是:這個秘密不知道是否能讓他們在這島上獃上一陣子,所以他有意識地守口如瓶,不到萬不得已,不亮出這張王牌。

   Dadelijk hielden zij stil en keerden zich om. Toen hij hen had ingehaald, deelde hij hun een plannetje mede. Eerst hoorden zij hem gemelijk aan, maar toen zij eindelijk het punt ontdekten waar hij hen hebben wilde, werd zijn plan met een luid "hoera" begroet, een prachtig denkbeeld genoemd en werd er verklaard, dat, als hij het dadelijk had medegedeeld, zij niet aan naar huis gaan gedacht zouden hebben. Tom maakte over zijne terughoudendheid eenige schoonschijnende verontschuldigingen; de ware reden daarvan echter was de vrees, dat zelfs dit geheim niet langer in staat mocht zijn hen nog te doen blijven, en hij had het daarom als het laatste noodschot bewaard.

   小傢伙們又興高采烈地回來了,痛痛快快地做着遊戲,不停談論着湯姆那偉大的計劃,稱讚他足智多謀。他們吃完一頓美味的龜蛋和鮮魚之後,湯姆說他要學抽菸。喬表示贊同,說他也想試一試。於是,哈克就做了兩個煙斗,裝上煙葉。這兩個外行除了葡萄藤做的雪茄而外,從沒抽過別的煙,那種雪茄煙讓舌發麻,而且看起來也特別土氣。

   De knapen keerden vroolijk terug en gingen met opgewekt gemoed weder aan het spelen, niet uitgepraat over het heerlijke denkbeeld van Tom en vol bewondering over zijn vernuft. Na een smakelijk maal van eieren en visch verklaarde Tom, dat hij lust had on te rooken. Joe vond dit een voortreffelijke inval en zeide, dat hij het ook eens wilde probeeren. Huck maakte pijpjes en stopte die. Onze nieuwelingen hadden nooit iets anders gerookt dan stroo-sigaren, doch dat waren "flauwe dingen," te kinderachtig on meegeteld te worden.

   他們用胳膊肘支着,側身躺着開始抽菸,抽得小心翼翼,信心並非十足。煙的味道不怎麼樣,嗆得他們有點喘不過氣來,可是湯姆說:

   Nu strekten zij zich op het mos uit, leunden welbehaaglijk op hunne ellebogen en begonnen dapper te blazen. De tabak was lang niet lekker en maakte hen een beetje draaierig; doch Tom zeide:

   “嘿,抽菸有什麼難的!我以前不知道抽菸不過如此,要是知道的話,我早就學會了。”

   "Nu, dat is gemakkelijk. Had ik geweten, dat er zoo weinig aan was, dan had ik het al lang geleerd."

   “我也是,”喬說,“這根本不值一提。”

   "Ik ook," zeide Joe; "het beduidt niets."

   湯姆說:“哎,有好多次我看到別人抽菸,我就想我要會抽就好了;可從沒想到我能抽哩。”

   "Hoe menig keer," zeide Tom, "heb ik rookers aangekeken en gedacht: 'Hè, ik wenschte dat ik het kon,' en dan hield ik het er voor, dat ik het nooit zou kunnen leeren. Heb ik dat niet gezegd, Huck? Heb jij het mij niet hooren zeggen, Huck? Laat Huck zeggen, of het niet waar is."

   “哈克,我也是這樣的,是不是?”喬說,“你聽我這樣說過的,對不對,哈克?要是假話,我任聽你擺佈。”

   “是的,他說過——說過好多次。”哈克說。

   "Ja, wel twintigmaal," zeide Huck.

   “嘿,我也說過呀,”湯姆說,“唔,總有上百次吧。有回是在屠宰場。你忘了吧,哈克?當時,鮑勃·唐納在場,約翰尼·米勒、傑夫·撒切爾也在。想起來了吧,哈克?”

   "Neen," zeide Tom, "wel honderdmaal. Eens nog, toen wij bij het slachthuis stonden. Herinner jij je dat niet, Huck? Bob Tanner was er ook bij en Johan Hatcher en Jeff Hatcher. Weet je niet meer, Huck, dat ik het zeide?"

   “想起來,是有這麼回事,”哈克說,“那是我丟掉白石頭彈子後的那一天。不對,是前一天。”

   "Ja, zeker," antwoordde Huck. "'t Was op denzelfden dag, waarop ik mijn albasten knikker verloor;--neen, 't was den dag te voren."

   “瞧——我說我說了吧,”湯姆說。“哈克回想起來了。”

   "Heb ik het je niet gezegd?" zeide Tom. "Huck herinnert het zich nog."

   “我覺得我整天抽菸都沒問題,”喬說。“我不覺得噁心。”

   "Ik geloof, dat ik den geheelen dag wel pijpen zou kunnen rooken. Ik ben niets misselijk."

   “我也不覺得噁心,”湯姆說,“我也能成天地抽這種煙。但我敢打賭傑夫·撒切爾就不行。”

   "Ik ook niet," zeide Tom. "Ik zou wel van den morgen tot den avond kunnen rooken, maar ik wed, dat Jeff Hatcher het niet zou kunnen."

   “傑夫·撒切爾!嘿,讓他抽上一兩口他就會一頭昏倒。不信讓他試試看。一次就夠他嗆的!”

   "Jeff Hatcher! Wel, hij zou bij den tweeden trek al katterig worden. Laat hij het maar eens wagen, dan zul je wat zien!"

   “我敢打賭他夠嗆。還有約翰尼·米勒——我倒很想讓約翰尼·米勒嘗兩口。”

   "Ik geloof het ook.--En Johnny Miller... Ik zou Johnny Miller wel eens met een pijp willen zien!"

   “啊,鬼才不這麼想吶!”喬說。“嘿,我敢說約翰尼·米勒幹這事最熊。他只要聞一下這味兒就會被置於死地。”

   "En ik!" zeide Joe. "Ik ben zeker, dat Johnny Miller geen trekje kan doen. Als hij maar één pijpje rookt, zou hij al ziek worden."

   “的確如此,喬。哎——我真希望那些小子能看到我們現在的樣子。”

   "Dat zou hij zeker, Joe.--Zeg, ik wou dat de jongens ons nu eens konden zien."

   “我也這麼想。”

   "Ik ook."

   “哎——夥計們,先別提這樁事,以後找個機會,趁他們在場時,我就過來問:‘喬,帶煙斗了嗎?我想抽兩口。’你就擺出一副大剌剌的樣子,就像這根本算不上一碼事,你說:‘帶了,這是我那根老煙斗,喏,這還多一根,不過我的葉子不太好喔。’我就說:‘哦,沒關係,只要夠沖就行。’然後你就掏出煙斗,咱倆點上火來抽,慢條斯理,讓他們瞧個夠。”

   "Zeg, jongens," zeide Tom, "we moeten er niet van vertellen, en als we dan weder eens bij elkaar zijn, dan zal ik op je afkomen en zeggen: 'Joe, kom geef mij een pijp; ik wou eens rooken,' en dan moet jij zeggen, zoo onverschillig mogelijk, alsof het niets was: 'Goed, ik heb mijn oude pijp en ook nog een andere, maar mijn tabak deugt niet.' En dan zal ik weer zeggen: 'O, dat doet er niet toe, als ze maar zwaar is.' En dan moet jij met de pijpen voor den dag komen en wij zullen ze kalmpjes opsteken--en dan zul je ze eens zien kijken."

   “呃,那真有趣,湯姆!我恨不得現在就抽給他們看!”

   "Waaratje, dat zal grappig zijn, Tom; ik wou, dat het nu al zoo ver was!"

   “我也這麼想!我要告訴他們,我們是在外當海盜時學會的,他們能不希望當初跟我們一塊來嗎?”

   "Ik ook. En wanneer wij hun vertellen, dat we het geleerd hebben toen we zeeroovers waren, zouden zij dan niet willen dat zij er bij geweest waren?"

   “嗯,當然希望嘍!我敢打賭他們準會的!”

   "Neen, dat geloof ik niet; maar wij zullen er om wedden."

   談話就這樣繼續下去。但不久他們就開始泄氣了,講出的話前言不搭後語。後來便沉默不語了。他們吐痰,越吐越厲害。這兩個孩子的腮幫子裡面的口水如噴泉;舌頭底下好像是個積滿水的地窖,為了不氾濫成災,得趕忙把水往外排;但無論他們怎麼儘力把水往外吐,嗓子裡還是有一股股的水湧上來,連帶著一陣陣噁心。此刻,兩個孩子看起來都臉色煞白,一副慘相。喬的煙斗接着也掉了。兩個人的口水只管噴泉似地朝外湧,兩個抽水機全力以赴往外抽水。喬有氣無力地說:

   Dus ongeveer liep het gesprek der knapen. Langzamerhand echter begon het een weinig te verflauwen en wilde het niet meer vlotten. De gapingen tusschen het eene onderwerp en het andere werden grooter en het spuwen verbazingwekkend. Elke porie in de wangen der knapen werd een spuitende fontein en zij konden de kelders onder hun tong niet schielijk genoeg uitscheppen on eene overstrooming te voorkomen. Er kwamen tegen wil en dank kleine opwellingen in hun keel, die gevolgd werden door aanvallen van misselijkheid. De beide knapen zagen er bleek en akelig uit. Eindelijk viel Joes pijp hem uit de krachtelooze vingers. Daarop volgde die van Tom. De beide fonteinen sprongen met onstuimige woede en de beide pompen werden met kracht en geweld uitgeschept. Joe zeide flauwtjes:

   “我的小刀不見了。我想我得去找找看。”

   "Ik heb mijn mes verloren, ik ga het eventjes opzoeken."

   湯姆嘴唇發抖,吞吞吐吐地說:

   Tom zeide met bevende lippen en ingehouden adem:

   “我幫着你找。你到那邊去找,我到泉水旁邊看看。不,哈克,不用你來幫忙——我倆能找到。”

   "Ik zal je helpen. Ga jij dezen kant, dan loop ik langs de bron.--Neen, je behoeft niet mede te gaan, Huck;--wij zullen het wel vinden."

   於是哈克重新坐下來等着。一個小時後,他覺得有些孤單,便動身去找同伴。他倆東一個,西一個相去甚遠,臉色蒼白地倒在林中睡大覺。他看得出他們倆抽菸不太適應,不過現在這種難受已經過去了。

   Huck ging weer zitten en wachtte een uur. Toen begon hij zich te vervelen en ging zijne kameraden zoeken. Zij lagen ver van elkander, diep in het woud, beiden zeer bleek en vast in slaap. Maar uit een waarneming, welke hij deed, bleek hem dat zij, van hetgeen hen hinderde, verlost waren.

   當晚吃飯時,大家的話都不怎麼多。喬和湯姆看上去可憐巴巴的。飯後,哈克準備好自己煙斗,正打算也給他們準備,他倆說不用了,因為晚飯吃的東西有點不大對勁,他們覺得有些不舒服。

   Zij hadden dien avond aan het souper niet veel te vertellen en zagen verlegen voor zich. Toen Huck na het avondeten zijn pijp voor den dag haalde en er ook een voor hen wilde klaarmaken, bedankten zij en verklaarden dat zij zich niet wel voelden, omdat iets, dat zij 's middags gegeten hadden, hun nog in de maag zat.

   夜半光景,喬醒了,叫另外兩個孩子。空氣悶熱逼人,似乎要變天。儘管天氣又悶又熱令人窒息,幾個孩子還是相互依偎在一起,儘力靠近那堆火。他們全神貫注默默坐在那裡,等待着。周圍還是一片肅靜。除了那堆火,一切都被漆黑的夜色吞噬了。不一會兒,遠處划過一道亮光,隱約照在樹葉上,只一閃便消失了。不久,又划過一道更強烈的閃光。接着又一道。這時候,穿過森林的枝葉,傳來一陣低吼聲,幾個孩子彷彿覺得有一股氣息拂過臉頰,以為是幽靈過去了,嚇得瑟瑟發抖。一陣短暫的間隙過後,又是一道悚目驚心的閃光,把黑夜照得亮如白晝,他們腳下的小草也歷歷可辨;同時,三張慘白、驚懼的臉也畢露無遺。一陣沉雷轟轟隆隆當空滾過,漸去漸遠,消失在遙遠的天邊。一陣涼風襲來,樹葉沙沙作響,火堆裡的灰,雪花似地四處飛撒。又一道強光照亮了樹林,響雷緊隨其後,彷彿就要把孩子們頭頂上的樹梢一劈兩半。之後,又是一團漆黑,幾個孩子嚇得抱成一團,幾顆大雨點噼哩啪啦砸在樹葉上。

   Tegen middernacht werd Joe wakker en riep de jongens. Er was eene drukkende benauwheid in de lucht, die weersverandering scheen te voorspellen. De knapen schoten haastig hunne kleeren aan en schaarden zich voor de gezelligheid om een vriendelijk vuurtje, niettegenstaande men in den snikheeten, door geen enkel koeltje bewogen dampkring dreigde te stikken. Zij bleven stil, in gespannen verwachting, om het vuur zitten. Een pikzwarte duisternis, slechts afgewisseld door het schijnsel van het vuur lag over het landschap uitgespreid. Daar verlichtte eensklaps, voor een oogenblik, een flikkerende lichtstraal het donker geboomte. Een tweede volgde, iets heller daarna een derde. Toen werd er een zacht gesuis door het woud gehoord en een nauw merkbaar tochtje verkoelde de wangen der sidderende knapen, die zich verbeeldden, dat de Geest van den Nacht hun was voorbijgegaan. Daarop werd het weder bladstil. Maar op eens veranderde een onheilspellende bliksemstraal den nacht in zóó helderen dag, dat elk grasscheutje op den bodem, het kleinste zelfs, duidelijk zichtbaar werd--en tevens drie bleeke, verschrikte gezichten te zien kwamen. Een zware donderslag rolde door de lucht en verloor zich in de verte in een dof gerommel. Een kille windvlaag streek hun langs het hoofd, schudde al de bladeren en joeg de asch on het vuur in groote vlokken naar omhoog. Opnieuw zette een geweldige bliksemstraal het woud als in vuur en onmiddellijk daarna knalde een donderslag, die de boomtoppen boven het hoofd der kinderen scheen te splijten. Doodelijk ontsteld klemden zij zich in de dikke duisternis, die thans alles weder omhulde, aan elkaar vast. Enkele dikke regendroppels kletterden op de bladeren.

   “快,夥計們!快撤到帳篷裡去!”湯姆大喊。

   "Gauw, jongens, naar de tent!" riep Tom uit.

   他們撒腿就跑,黑暗中不時絆上樹根和藤蔓,由於極度害怕,他們拚命地朝不同方向跑。一陣狂風呼嘯而過,所到之處,簌簌作響。耀眼的閃電一道緊跟着一道,震耳的雷聲一陣尾隨着一陣。片刻之間,傾盆大雨劈頭潑下,陣陣狂風又沿著地面把它們刮成了一片片雨幕。孩子們相互呼喊着,可是風吼雷嘯,把他們的呼喊聲完全蓋住了。不過,他們終於一個接一個地衝回了露營地,在帳篷底下躲起來,又冷又怕,渾身精濕。好在在這樣惡劣的環境下,大家守在一塊,總算是不幸中的萬幸。他們講不出話來,因為那塊舊帆篷噼噼啪啪響得太厲害,這麼大的噪音實在沒法交談。狂風越刮越猛,不久便吹斷了系帆篷的繩子,把它一卷而飛。孩子們手輓着手,逃向河岸上一棵大橡樹底下躲雨,一路上磕磕絆絆,碰破了許多地方。這時候,天空中風、雨、閃、雷交加,狂暴至極。閃電把天空也照亮了,把天宇下的萬物映襯得分外鮮明;被風吹彎的樹木、白浪翻騰的大河、大片隨風飛舞的泡沫以及河對岸高聳的懸崖峭壁的模糊輪廓,都在那飛渡的亂雲和斜飄的雨幕中乍隱乍現。每隔一會,就有一棵大樹不敵狂風,嘩啦一聲撲倒在小樹叢中;驚雷如潮,震耳欲聾,驚魂奪魄,難以言狀。最後的這一陣暴風雨更是威力無比,似乎要在片刻之間,把這個小島撕成碎片,燒成灰燼,淹沒樹頂,再把它吹個無影無蹤,要把島上的生靈都震昏震聾。對這幾個離家出走的孩子們來說,這一夜實在夠他們受的了。

   Zij spoedden zich weg en stommelden over wortels en door wijngaardranken voort. Een weldoende rukwind loeide door het bosch. Bliksemstraal volgde op bliksemstraal en ratelslag op ratelslag. En nu stroomde de regen naar beneden en de razende orkaan dreef dien in breede golven over den grond. De knapen schreeuwden luid tegen elkaar doch de bulderende storm en de rommelende donder overstemden hun geroep. Eindelijk bereikten zij de tent, waaronder zij koud, verschrikt en druipende van het water eene schuilplaats zochten, dankbaar dat zij in hunne ellende lotgenooten hadden in elkander. Zich aan elkaar verstaanbaar maken konden zij, al hadden andere geluiden zulks niet verhinderd, niet, door het woedend klepperen van het oude zeil. De storm verhief zich meer en meer, en weldra rukte het zeil zich van zijne banden los en ijlde voort op de vleugelen van den wind. De knapen grepen elkaar bij de hand en vluchtten onder het schutsdak van den grooten eik, aan den kant der rivier. Nu had de strijd zijn toppunt van heftigheid bereikt en bij den onafgebroken gloed van het in de lucht vlammend bliksemvuur teekende zich alles daarbeneden akelig scherp af. De zwiepende boomen, de kokende rivier met hare witte golven, de schuimvlokken die haar als met een sprei overdekten, de donkere omtrekken van den hoogen oever aan den overkant en daarboven de jagende wolken en de schuin neervallende regen. Telkens gaf een reusachtige boom den strijd op en viel krakend over het jongere gewas; en de onvermoeide donderslagen barstten onafgebroken, met een oorverdoovend, alles doordringend, onuitsprekelijk schrikwekkend geraas, in knallen los. De storm spande met eene uiterste poging al zijne krachten in om het eiland stuk te slaan, in vlam te zetten, onder water te dompelen, tot aan de kruinen der boomen toe, en alle schepselen die er op huisden te vernietigen. Het was een vreeselijke nacht om onder den blooten hemel door te brengen.

   但是,最後暴風雨總算過去了,風聲雨聲漸漸平息下來,一切又恢復了寧靜。孩子們回到了宿營地;他們發現被嚇得夠嗆,值得慶幸的是緊挨着他們床鋪的那棵梧桐樹被雷劈倒,而雷殛之時,他們恰巧不在樹下。

   Maar eindelijk was de strijd volstreden; de legermachten trokken onder steeds zwakker dreigen en rommelen af en de vrede nam de teugels van het bewind weder in handen. De knapen gingen vol angst naar hun kamp terug en bemerkten, dat zij nog reden tot dankbaarheid hadden, want de groote vijgeboom, onder welken zij des nachts hadden gerust, was door den bliksem vernield en aan splinters geslagen.

   露營地的一切都被大雨淋透了,那堆篝火也給澆滅了。這幾個孩子畢竟缺乏經驗,就像他們的同齡人一樣,沒有想到要去防雨。更倒霉的是,他們都成了落湯鷄,冷得受不了。那副狼狽相不言自喻。不過他們很快發現,原先那堆火已經把他們靠着生火的那根倒在地上的大樹幹(在它彎起離地面有些距離的地方)燒得凹進去很深,因此有塊巴掌大的地方沒有被雨淋濕。於是他們極有耐性地想方設法,從那些有遮掩的樹下,尋來些碎葉、樹皮做火引子,總算又把那堆火救活了。隨後他們又添了許多枯樹枝,讓火苗呼呼直竄,這才感到興高采烈。他們把熟火腿烘乾,炮餐一頓。吃罷就坐在火堆旁,把夜半的歷險大肆渲染一番,一直聊到清早,因為周圍沒有一處能睡覺的干地方。

   Het geheele kamp was doorweekt en het kampvuur daarbij, want onze onbedachtzame knaapjes hadden geene voorzorgen tegen den regen genomen. Stof genoeg om moedeloos te zijn: immers zij waren nat tot op het hemd en beefden van koude. Al pratende over hun ongeval ontdekten zij, dat het vuur onder het groote blok hout, waartegen het aangelegd was, zoo ver had voortgewoekerd, dat daar waar het blok zich opwaarts kromde en boven den grond verhief, slechts een handje vol hout was blijven smeulen. Toen gingen zij ijverig aan het werk, on met boomschors en afval van droog hout, dat zij hier en daar opzamelden, de uitgedoofde vlam aan te wakkeren, en nadat hun dit gelukt was legden zij er doode takken bovenop en hadden tot hunne groote vreugde weldra weder een knappend vuurtje. Zij droogden hun gekookte ham, deden zich daaraan te goed, gingen daarna bij het vuur zitten en wijdden tot aan den morgenstond uit over hun nachtelijk avontuur.

   太陽漸漸升起來,照在孩子們的身上,他們感到睏倦難耐,就從林子裡走出來,到沙灘上躺下來睡覺。不久,他們渾身被太陽曬得燥熱,就站起來懶洋洋地弄飯吃。吃罷,他們都覺得周身痠痛,骨節發硬,於是又有點想家了。湯姆看出了苗頭,極力說些開心的事,想打起那兩個海盜的精神。可是,他們對石頭彈子、馬戲、游泳等一切遊戲都不感興趣了。他又向他們提起了那個秘密,這才激起了一點高興的反應。趁着這股勁兒,他又使他們對一種新式玩法產生了興趣,這就是大家暫時放棄當海盜,改扮成印第安人,換換口味。他們一下子被這個主意吸引住了。於是,不久他們便脫得精赤,從頭到腳抹了一道道的黑泥,就像幾匹斑馬——當然個個都是酋長——然後他們飛奔入林,去襲擊一個英國佬的聚居點。

   Toen de zon de knapen met hare stralen begon te beschijnen, werden zij slaperig en trokken naar de zandbank, waarop zij zich ter ruste legden. Zij ontwaakten bijna geroosterd door de heete dagvorstin en zetten zich met droge kleeren aan hun ontbijt. Doch daarna gevoelden zij zich onaangenaam stijf en begon het heimwee terug te komen. Tom bemerkte die kwade teekens en beurde de zeeroovers op, zooveel als hij kon. Alles echter liet hen onverschillig, knikkers zoowel als het paardenspel en het zwemmen. Hij bracht hun het afgesproken geheim te binnen en wist hierdoor een straaltje van opgewektheid in hun gemoed te doen doorschemeren. Zoolang dat aanhield, boezemde hij hun belangstelling in voor een nieuw spel. Dit was: het zeerooverschap er een poos aan te geven en voor de verandering Indianen te worden. Dit denkbeeld trok hen aan. Het duurde dan ook niet lang, of zij hadden zich geheel ontkleed en van het hoofd tot de voeten met modderstrepen besmeerd. Als Zebra's gingen zij woest schreeuwend, door het woud, om eene Engelsche kolonie aan te vallen.

   後來他們又分成三個敵對的部落,從埋伏處發出可怕的吼叫,衝出來相互襲擊,殺死和剝掉頭皮的人數以千計。這是一場血淋淋的戰爭,因此也是個痛快淋漓的日子。

   Van lieverlede scheidden zij zich in drie vijandelijke stammen en beschoten elkaar uit hinderlagen, onder vreeselijke strijdkreten en moordden en scalpeerden elkander bij duizenden. Het was een bloedige dag en daarom zeer aangenaam.

   臨近吃晚飯時分,他們才回到宿營地集合,饑腸轆轆,但卻十分快活;不過,又一個難題產生了——互相仇殺的印第安人如不事先講和,是不能在一塊友好進餐的,而講和的前提必須要抽一袋煙。他們從沒聽說過還有別的講和辦法。這三個野蠻人中的兩個几乎一致表示希望繼續當海盜。大家終究想不出別的解決辦法;所以他們只好裝出一副愉悅神情,把煙斗要過來,按照傳統的儀式輪流抽了一口。

   Tegen den avond verzamelden zij zich hongerig en tevreden in hun kamp. Thans evenwel deed zich eene moeilijkheid voor:--vijandige Indianen konden te zamen het brood der gastvrijheid niet breken, eer zij vrede gesloten hadden, en dit was bepaald onmogelijk zonder het rooken van de vredepijp. Van eene andere wijze om een twist te beslechten hadden zij nooit gehoord. Twee der wilden wenschten bijna, dat zij zeeroovers gebleven waren. Toch was er geen andere weg. Met gehuichelde vroolijkheid vroegen zij om eene pijp en dampten zooals het behoort.

   說也奇怪,他們又很高興自己變成野蠻人了,因為他們收穫不小:他們發現自己已經可以抽抽菸,而不必找丟失的小刀了;現在他們已經不再被煙嗆得難受了。他們可不會輕易放過這可喜的進步而裹足不前,不會。吃過晚飯,他們又小心地練習了一下,取得了不小的成功,因此,這天晚上他們過得喜氣洋洋。他們對自己取得的這一成就非常自豪,非常滿意。即使他們能把印第安人的六個部落通通剝掉頭皮,或者把全身的皮都剝掉,也不會比這更暢快。就隨他們在那兒抽菸、閒扯和天吹海聊吧,目前我們暫沒什麼事情麻煩他們了。

   En ziet, zij waren blijde dat zij wilden geworden waren, want zij hadden er iets bij gewonnen. Zij bemerkten namelijk, dat zij een weinig konden rooken, zonder naar een verloren mes te behoeven te gaan zoeken. Natuurlijk werd er van deze heerlijke ontdekking partij getrokken en werd er na het eten voorzichtig nog een pijpje aangestoken. Hun pogen werd met een goeden uitslag bekroond en zoo brachten zij een verrukkelijken avond door. Zij waren trotsch er op en gelukkiger met het verworven talent, dan zij geweest zouden zijn, indien zij de zes natiën gescalpeerd en afgestroopt hadden. En hier zullen wij hen aan hun pijp en hun gezwets overlaten, daar wij voor het tegenwoordige niets met hen te maken hebben.