LES AVENTURES DE TOM SAWYER

   LES AVENTURES DE TOM SAWYER

   Autor: Mark Twain.
Traducció: Josep Carner

   CAPÍTOL I

   CAPÍTOL II

   CAPÍTOL III

   CAPÍTOL IV

   CAPÍTOL V

   CAPÍTOL VI

   CAPÍTOL VII

   CAPÍTOL VIII

   CAPÍTOL IX

   CAPÍTOL X

   CAPÍTOL XI

   CAPÍTOL XII

   CAPÍTOL XIII

   CAPÍTOL XIV

   CAPÍTOL XV

   CAPÍTOL XVI

   CAPÍTOL XVII

   CAPÍTOL XVIII

   CAPÍTOL XIX

   CAPÍTOL XX

   CAPÍTOL XXI

   CAPÍTOL XXII

   CAPÍTOL XXIII

   CAPÍTOL XXIV

   CAPÍTOL XXV

   CAPÍTOL XXVI

   CAPÍTOL XXVII

   CAPÍTOL XXVIII

   CAPÍTOL XXIX

   CAPÍTOL XXX

   CAPÍTOL XXXI

   CAPÍTOL XXXII

   CAPÍTOL XXXIII

   CAPÍTOL XXXIV

   CAPÍTOL XXXV

   PREFACI.

   La major part de les aventures consignades en aquest llibre succeïren de bo de bo; una o dues són experiments de la meva collita; la resta pertanyen a minyons que m'eren companys d'escola. Huck Finn és tret de la vida real; Tom Sawyer també, però no d'un individu: és una combinació de les característiques de tres nois que jo vaig conèixer; així és que pertany a l'orde arquitectònic compost.

   Les estranyes supersticions a les quals hom fa referència, predominaven totes entre nois i esclaus de l'Oest en el període d'aquesta història; és a dir, fa trenta o quaranta anys.

   Encara que mon llibre s'adreça sobretot al divertiment de nois i noies, espero que això no serà causa que el defugin homes i dones, perquè part del meu propòsit ha estat mirar de fer plaent memòria als adults d'allò que un dia foren, i de com sentiren i pensaren i parlaren, i en quínes singulars empreses s'esmerçaren de vegades.

   L'AUTOR

   (Hartford, 1876).