La Aventuroj de Alicio en Mirlando

愛麗絲漫游奇境記

   Ĉapitro 9

   第 9 篇

   La Viv-historio de la Falsa Kelonio

   素甲魚的故事

   "Vi ne povas imagi," diris la Dukino, "kiel ĝojige estas por mi revidi vin, mia kara." Dirante tion, ŝi ligis sin al Alicio per la brako en tre bonkamarada maniero, kaj ili ekmarŝis kune.

   “你不知道,能再見到你,我是多么高興啊!親愛的老朋友!”公爵夫人說 著,很親切地挽著愛麗絲的胳膊一起走。

   Tre plaĉis al Alicio trovi, ke la Dukino estas nun bonhumora, kaj ŝi interne pensis ke antaŭe, kiam ili renkontiĝis en la kuirejo, eble igis ŝin malagrabla nur la pipro.

   愛麗絲對公爵夫人有這樣好的脾气非常高興,她想以前在廚房里見到時,公 爵夫人那么凶狠,主要是胡椒的緣故。

   "Kiam mi estos Dukino," pensis ŝi, "da pipro mi havos en mia kuirejo ĝuste neniom. Supo povas esti tre bona sen pipro. Eble pipro estas ĉiam la kaŭzo kiu igas la homojn koleraj." Kaj ŝi daŭrigis tre fiere, kvazaŭ konsciante ke nun ŝi eldonas novan principon, tre gravan por la homoj:—"Nur vinagro acidigas ilin, nur kamomilo maldolĉigas, kaj—(lasta kaj plej grava principo)—nur sukeraĵoj dolĉigas la infanojn. Se nur la plenaĝuloj tion scius, ili estus ja malpli ŝparemaj—"

   愛麗絲對自己說(口气上不很有把握):“要是我當了公爵夫人,我的廚房 里連一點儿胡椒都不要,沒有胡椒,湯也會做得非常好的。也許正是胡椒弄得人 們脾气暴躁。”她對自己這個新發現非常高興,就繼續說:“是醋弄得人們酸溜 溜的,黃菊把人們弄得那么澀,以及麥芽糖這類東西把孩子的脾气變得那么甜。 我只希望人們懂得這些,那么他們就不會變得吝嗇了。你知道……”

   Ŝi jam tute forgesis la Dukinon, kaj eksaltis surprize, aŭdante ŝian voĉon diranta:—

"Vi ion pripensas, mia kara, kaj pro tio forgesas paroli. Mi ne povas en la nuna momento citi la moralon de tio, sed kredeble mi rememoros ĝin poste."

   愛麗絲想得出神,完全忘記了公爵夫人,當公爵夫人在她耳邊說話時,她吃 了一惊。“我親愛的,你在想什么?竟忘了談話!我現在沒法告訴你這會引出什 么教訓,不過我馬上就會想出來的,”

   "Eble ĝi ne havas moralon," Alicio kuraĝis diri.

   “或許根本沒什么教訓。”愛麗絲鼓足勇气說,“

   "Tut! Tut! Vi bubino," diris la Dukino, "ĉio ja havas moralon, se nur oni povas trovi ĝin." Dum ŝi parolis, la Dukino premis sin pli forte kontraŭ Alicio.

   “得了,得了,小孩子,”公爵夫人說,“每件事者都會引出教訓的,只要 你能夠找出來。”她一面說著,一面緊緊地靠著愛麗絲。

   Alicio ne tre ŝatis tiun ĉi troproksimiĝon; unue, ĉar la Dukino estas (de proksime) tre malbela; kaj due, ĉar ŝi havas ĝuste la taŭgan altecon por apogi sian akran mentonon sur la ŝultro de Alicio. Tamen, ĉar ŝi ne volis esti malagrabla, ŝi laŭeble toleris ĉion.

   愛麗絲很不喜歡她挨得那么緊,首先,公爵夫人十分難看;其次,她的高度 正好把下巴頂在愛麗絲的肩膀上,而這是個叫人很不舒服的尖下巴。然而愛麗絲 不愿意顯得粗野,只得盡量地忍受著。

   "La kroketludo ŝajnas nun progresi pli bone," diris ŝi.

   “現在游戲進行得很好。”愛麗絲沒話找話地說。

   "Mi konsentas," diris la Dukino, "kaj de tio la moralo estas: 'Ho, nur la amo, nur la amo igas la mondon rondiri.'"

   “是的,”公爵夫人說,“這件事的教訓是……‘啊,愛,愛是推動世界的 動力!’”

   "Ĉu ne iu," preskaŭ sarkasme demandis Alicio, "antaŭe diris en la kuirejo ke la kondiĉo de tiu rondiro estas ke ĉiu atentu nur sian aferon?"

   愛麗絲小聲說:“有人說,這种動力是各人自掃門前雪。”

   "Nu, la signifo ja estas preskaŭ sama," diris la Dukino, ŝultrumante Alicion per sia mentonego, "kaj de tio la moralo estas: 'Se vi prizorgas la sencon, la sonoj prizorgos sin mem.'"

   “哦,它們的意思是一樣的,”公爵夫人說著,使勁儿把尖下巴往愛麗絲的 肩上壓了壓,“這個教訓是:‘只要當心思想,那么所說的話就會合平情理。’”

   "Ĉe ĉiu afero ŝi ja volas trovi moralon," pensis Alicio.

   “她多么喜歡在事情中尋找教訓啊!”愛麗絲想。

   "Vi eble miras, kial mi ne ĉirkaŭprenas al vi la talion," diris iom poste la Dukino. "La kaŭzo estas, ke mi dubas pri la bonhumoro de via fenikoptero. Ĉu mi faros la provon?"

   “我敢說,你在奇怪我為什么不摟你的腰,”沉寂一會后公爵夫人說,“這 個原因是我害怕你的紅鶴。我能試試看嗎?”

   "Ne, li eble mordus vin." Alicio diris tion pro singardaj motivoj; ŝi tute ne deziris la provon.

   “它會咬人的。”愛麗絲小心地回答,一點也不愿意讓她摟抱。

   "Estas vero," respondis la Dukino. "Fenikopteroj kaj mustardo ambaŭ mordas; kaj jen la moralo: 'Samspecaj birdoj flugas kune.'"

   “是的,”公爵夫人說,“紅鶴和芥末都會咬人的,這個教訓是:‘羽毛相 同的鳥在一起。’”

   "Tamen mustardo ne estas birdo," Alicio kritikis.

   “可是芥末不是鳥。”愛麗絲說。

   "Vi estas prava, kiel ĉiam," afable konsentis la Dukino. "Mi tre admiras vian spritecon; per viaj paroloj vi ja igas ĉion klara."

   “你可說到點子上了。”公爵夫人說。

   "Mi kredas ke mustardo estas mineralo, ĉu ne?" diris Alicio.

   “我想它是礦物吧?”愛麗絲說。

   "Jes, kompreneble," diris la Dukino. (Ŝi ŝajne estis preta konsenti al ĉio ajn de Alicio dirota.) "Ne malproksime de tie ĉi mi mem havas grandan mustardminejon, kaj la moralo: 'Da tio kion mi jam havas en min, vi ne tro enigu en min.'"

   “當然是啦!”公爵夫人好像准備對愛麗絲說的每句話都表示同意,“這附 近有個大芥末礦,這個教訓是:‘我的多了,你的就少。’”

   Alicio dume profundiĝis en pensojn, kaj pro tio ne atentis—eĉ ne aŭdis—pri la dukina minejo. Post unu minuto ŝi ekkriis:

   “哦,我知道啦!”愛麗絲沒注意她后一句,大聲叫道,“它是一种植物, 雖然看起來不像,不過就是植物。”

   "Ho jam fine mi bone memoras: Mustardo estas legomo, kvankam ĝi ne havas la aspekton esti tia."

"Mi tute konsentas," denove diris la konsentema Dukino, "kaj jen la moralo:—'Vi ĉiam estu laŭ la aspekto'—aŭ se vi volas ke mi esprimu ĝin pli klare:—'Vi neniam imagu al vi ke vi ne estas aliaspekta ol tio, kio al aliaj ŝajnus ke kio vi aŭ estis aŭ aspektus esti, ne estas aliaspekta ol kio vi antaŭe estis, estus ŝajninta al ili esti aliaspekta.'"

   “我十分同意你所說的,”公爵夫人說,“這里面的教訓是:‘你看著像什 么就是什么’;或者,你可以把這話說得簡單點:‘永遠不要把自己想象成和別 人心目中的你不一樣,因為你曾經或可能曾經在人們心目中是另外一個樣子。’”

   "Mi kredas ke tion mi povus pli bone kompreni," diris Alicio tre ĝentile, "se mi havus ĝin skribitan antaŭ la okuloj; sed, bedaŭrinde mi ne tute sukcesis kapti la signifon dum vi parolis."

   “要是我把您的話記下來,我想我也許會更明白一點,’愛麗絲很有禮貌地 說,“現在我可跟不上趟。”

   "Tio ja," diris la Dukino per tre memkontenta voĉo, "estas nur nulaĵo kompare kun la diroj kiujn mi povus eldiri."

   “我沒什么?要是我愿意,我還能說得更長呢!”公爵夫人愉快地說。

   "Tamen ne ĝenu vin, mi petas," Alicio rapide respondis, "donante plilongan klarigon; mi timas ke vi tro lacigus vin per tia laboro."

   “哦,請不必麻煩您自己了。”愛麗絲說道。

   "Ho, ne parolu pri la laboro, mi petas," diris la Dukino, "mi ja oferas al vi donace ĉion, kion mi diris ĝis nun."

   “說不上麻煩,”公爵夫人說,“我剛才說的每句話,都是送給你的一片禮 物。”

   "Jen donaco efektive nulkosta!" pensis Alicio. "Mi tute ne ŝatus, ke la naskotagaj donacoj estu tiaspecaj." Sed tion ŝi ne kuraĝis diri laŭte.

   “這樣的禮物可真便宜,”愛麗絲想,“幸好人家不是這么送生日禮物的。”

   "Ĉu ree vi pensas?" diris la Dukino, kaj Alicio denove sentis sur la ŝultro speciale fortan ekpremon de la dukina mentono.

   “又在想什么了呢?”公爵夫人問道,她的小小的尖下巴頂得更緊了。

   "Mi ja rajtas pensi," iom akre respondis Alicio, ĉar ŝi komencis senti sin ĝenata.

   “我有想的權利,”愛麗絲尖銳地回答道,因為她有點不耐煩了。

   "Vi rajtas certe," konsentis la Dukino, "sed ne pli ol porkoj rajtas flugi; kaj la M—"

   “是的,”公爵夫人說道,“正像小豬有飛的權利一樣。這里的教……”

   Sed en tiu momento Alicio forte surpriziĝis, ĉar eĉ en la komenco de tiu tre ŝatata vorto, la dukina voĉo ekvelkis, kaj la dukina brako, ligita kun la ŝia, forte tremis. Jen, rekte kontraŭ ili, vizaĝo kontraŭ vizaĝo, staris la Kera Damo, kun la brakoj falditaj. Ŝi sulkigas fulmotondre la brovojn.

   愛麗絲十分詫异,公爵夫人的聲音突然消失了,甚至連她最愛說的“教訓” 也沒說完。挽著愛麗絲的那只胳膊也顫抖起來了。愛麗絲抬起頭來,發現王后站 在她們面前,交叉著胳膊,臉色陰沉得像大雷雨前的天色一樣。

   "Estas bela tago, via Dama Moŝtino," la Dukino komencis per tre humila kaj malforta voĉo.

   “天气真好呵,陛下。”公爵夫人用低而微弱的聲音說。

   "Jam nun mi admonas vin," la Damo pasie interrompis ŝin, piedfrapante la grundon, "aŭ vi aŭ via kapo jam nun devas esti for, vi elektu!"

   “現在我警告你!”王后跺著腳嚷道,“你要么滾開,要么把頭砍下來滾開, 你得立刻選一樣,馬上就選。”

   La Dukino elektis, kaj—malaperis!

   公爵夫人作出了她的選擇,馬上就走掉了。

   "Ni daŭrigu la ludadon," la Damo diris al Alicio; kaj Alicio, tro timigite por eligi eĉ unu vorton, per malvolantaj paŝoj sekvis ŝin al la ludejo.

   “現在咱們再去玩槌球吧。”王后對愛麗絲說。愛麗絲嚇得不敢吭气,只得 慢慢地跟著她回到槌球場。

   La aliaj gastoj, profitante la foreston de la Damo jam sidiĝis sub la arboj por ripozi. Sed ekvidinte la Damon, ili tuj levis sin kaj enue ekludis. Por instigi ilin la Damo anoncis ke eĉ unumomenta prokrasto kostos al la prokrastanto—la vivon.

   其他的客人趁王后不在,都跑到樹蔭下乘涼去了。他們一看到王后,立刻跳 起來又玩槌球了。王后說,誰要是耽誤一秒鐘,就得付出生命的代价。

   Dum la tuta ludtempo, tra la tuta ludkampo, la Damo ne ĉesis malpaci kun la aliaj ludantoj kaj ĉiumomente kriegis "Senkapigu lin," aŭ "Senkapigu ŝin." La soldatoj devis gardi la ĉiuminute mortkondamnatojn; por plenumi tiun devon, estis necese ke ili forlasu la luddevon, t.e. la devon esti arkoj; kaj konsekvence restis post duonhoro eĉ ne unu arko; ĉiuj partoprenintoj (krom la Reĝo, la Damo, kaj Alicio) estis jam mortkondamnitaj kaj soldate gardataj.

   整個槌球游戲進行中,王后不斷地同別人吵嘴,嚷著“砍掉他的頭”或“砍 掉她的頭”。被宣判的人,立刻就被士兵帶去監禁起來。這樣,執行命令的士兵 就不能再回來做球門了。過了約莫半個小時,球場上已經沒有一個球門了。除了 國王王后和愛麗絲,所有參加槌球游戲的人,都被判了砍頭監管起來了。

   La Damo—pro manko da senkapigebla materialo—ĉesis labori, kaj per spireganta voĉo demandis al Alicio:

"Ĉu vi jam vidis la Falsan Kelonion?"

   于是,累得喘不過气的王后停了下來,對愛麗絲說:“你還沒去看素甲魚吧,”

   "Ne," respondis ŝi, "eĉ mi ne scias kio estas Falsa Kelonio."

   “沒有,”愛麗絲說,“我還不知道素甲魚是什么東西呢!”

   "Ĝi estas," la Damo respondis, "la kreitaĵo, el kiu oni faras la falskelonian supon."

   “不是有素甲魚湯(英國菜中有素甲魚湯,是用素有模制的甲負湯。如同中 國的豆制品素雞,名為素雞,實則同雞不相干的。)嗎,”王后說,“那么當然 有素甲魚了。”

   "Mi neniam vidis tian beston," diris Alicio, "aŭ eĉ aŭdis pri ĝi."

   “我從來沒見過,也從來沒听說過。”愛麗絲說。

   "Vi venu, do," diris la Damo, "kaj li mem diros al vi sian vivhistorion."

   “那么咱們走吧,”王后說,“他會給你講他的故事的。”

   En la momento kiam ŝi ekiris kun la Damo, ŝi aŭdis la Reĝon diranta (per tre mallaŭta voĉo) al la tuta ĉeestantaro: "Oni vin pardonas—ĉiujn."

"Jen tre bona afero," ŝi pensis. "Do, malgraŭ ĉio, tiuj teruraj ekzekutoj ne efektiviĝos. Mi tre, tre ĝojas pri tio."

   當地們一起走開的時候,愛麗絲听到國王小聲地對客人們說“你們都被赦免 了。”愛麗絲想這倒是個好事。王后判了那么多人砍頭,使她很難過。

   Baldaŭ ili alvenis al Grifo kuŝanta en la sunlumo kaj profunde dormanta. (Se vi ne scias kio estas Grifo, rigardu la ilustraĵon.)

"Levu vin, dormemulo," ordonis la Damo, "kaj konduku ĉi tiun fraŭlinon al la Falsa Kelonio, por ke ŝi aŭskultu lian vivhistorion." Tiam por ekskuzi sin al Alicio ŝi aldonis: "Mi mem devas iri returne por aranĝi kelkajn ekzekutojn kiujn mi ordonis."

Kaj ŝi foriris lasante Alicion sola kun la Grifo.

   她們很快就碰見了一只鷹頭獅,正晒著太陽睡覺呢(要是你不知道什么是鷹 頭獅,你可以看看畫)。 “快起來,懶家伙!”王后說道,“帶這位年輕小姐去看素甲魚,听他的故 事。我還得檢查我的命令執行得怎樣了。”她說罷就走了,把愛麗絲留在鷹頭獅 那儿。愛麗絲不大喜歡這個動物的模樣。但是她想,与其同那個野蠻的王后在一 起,還不如跟它在一起來得安全,所以,她就留下來等候著。

   La Grifo, levinte sin kaj frotinte la okulojn, atendis ĝis la Damo malaperis kaj tuj—tuj mokridis ŝin. "Jen bona ŝerco," li diris, duone al si, duone al Alicio.

   鷹頭獅坐起來揉揉眼睛,瞧著王后,直到她走得看不見了,才笑了起來,

   "Ho, ĝin diru al mi, mi petas," Alicio diris. La Grifo profunde dormis.

   “你笑什么?”愛麗絲回,

   "Nu, la ŝerco estas ŝi mem," diris la Grifo. "Ĉio tio pri la ekzekutoj estas nur ŝia fantazio; oni ja fakte neniun ekzekutas! Tamen, vi rapidiĝu!"

   “她呀,”鷹頭獅說,“這全是她的想象,你知道,他們從來沒有砍掉過別 人的頭。咱們走吧。”

   "Tie ĉi ĉiu ja ordonas rapidiĝi," pensis Alicio, dum ŝi malrapide sekvas ĝin. "Neniam en la tuta vivo oni tiom ĉirkaŭordonis min, neniam!"

   愛麗絲跟在后面走,心中想道:“這儿誰都對我說‘走吧’‘走吧’,我從 來沒有叫人這么支使過來,支使過去的。從來沒有!”

   Ne multe progresinte, ili jam ekvidis malproksime la Falsan Kelonion. Li sidis tutsola sur iu rokrando, kaj havis tre tristan mienon. Kiam ili pli proksimiĝis, Alicio povis aŭdi, ke li ĝemas tiel profunde ke li riskas rompi al si la koron. Ŝi eksentis por li tre fortan kompaton, kaj demandis al la Grifo:

"Kiaspeca estas lia doloro?"

Sed la Grifo respondis per preskaŭ tiaj samaj vortoj, kiajn li ĵus uzis pri la Damo:

"Ĉio tio pri la doloro estas nur lia fantazio; li ja ne havas realajn dolorojn.—Tamen, vi rapidiĝu."

   他們走了不遠,就遠遠望見了那只素甲魚,孤獨而悲傷地坐在一塊岩石的邊 緣上,當再走近一點時,愛麗絲听見它在嘆息著,好像它的心都要碎了,她打心 眼儿里同情它。“它有什么傷心事呢?”她這樣間鷹頭獅。鷹頭獅還是用同剛才 差不多的話回答:“這全是它的想象,你知道,它根本沒有什么傷心事。走吧。”

   Do, ili marŝis kune rekte al la Falsa Kelonio. Tiu rigardis ilin el grandaj larmplenaj okuloj, sed diris nenion.

   他們走近了素甲魚,它用飽含著眼淚的大眼睛望著他們,可是一句話也不講。

   "Tiu ĉi fraŭlino tre deziras scii vian historion," diris la Grifo.

   “這位年輕小姐希望听听你的經歷。”鷹頭獅對票甲魚說,“她真的這么希 望。”

   "Mi volonte diros ĝin al ŝi," diris la Falsa Kelonio per profunda, kvazaŭ kaverna voĉo. "Vi ambaŭ sidiĝu, mi petas. Kaj eĉ ne unu vorton parolu, ĝis mi finos."

   “我很愿意告訴她。”素甲魚用深沉的聲音說,“你們都坐下,在我講的時 候別作聲。”

   Ili do sidiĝis, kaj dum kelkaj minutoj neniu parolis. Alicio pensis interne, "Kiamaniere li povos fini, se neniam li komencos, tion mi ne povas kompreni." Tamen ŝi pacience atendis.

   于是他們都坐了下來。有一陣子誰都不說話。愛麗絲想:“要是它不開始, 怎么能結束呢?”但是她仍然耐心地等待著。

   "Iam en la pasinto," diris fine la Falsa Kelonio kun profunda ekĝemo, "mi estis vera Kelonio."

   后來,素甲魚終于開口了,它深深地嘆息了一聲,說:“從前,我曾經是一 只真正的甲魚。”

   Sekvis tiujn vortojn tre longa silento, kiun interrompis nur la okazaj interjekcioj (Hjckrrh, Hjckrrh) de la Grifo kaj la konstanta plorĝemado de la Falsa Kelonio. Alicio preskaŭ decidiĝis levi sin kaj peti forpermeson, dirante 'Mi tre dankas vin, sinjoro, por via interesa rakonto.' Tamen, ĉar ŝi supozis, ke li nepre diros iom pli, ŝi restis trankvile, kaj nenion diris.

   在這句話之后,又是一陣很長的沉默,只有鷹頭獅偶爾叫一聲:“啊,哈!” 以及素甲魚不斷地沉重的抽泣。愛麗絲几乎要站起來說“謝謝你,先生,謝謝你 的有趣的故事。”但是,她覺得還應該有下文,所以她仍然靜靜地坐著,什么話 也不說。

   "Kiam mi estis malgrandulo," fine la Falsa Kelonio daŭrigis iom pli trankvile (kvankam eĉ nun li plorĝemis ne malofte), "la gepatroj sendis min al lernejo en la maro. La instruisto estis iu maljuna kelonio—ni kutime nomis lin Testud'—"

   后來,素甲魚又開口了。它已經平靜多了,只不過仍然不時地抽泣一聲。它 說,“當我們小時候,我們都到海里的學校去上學。我們的老師是一只老甲魚, 我們都叫他膠魚。”

   "Pro kio vi nomis lin Testud' ĉar li ne estis Testudo?" interrompis Alicio.

   “既然他不是膠魚,為什么要那么叫呢?”愛麗絲間。

   "Ni ja nomis lin Testud', ĉar li estis fame konata te-studento, kaj tre ŝatis paroli pri la te-kulturo. Ĉu vi ne povis konkludi tion, ne demandinte?"

La Falsa Kelonio evidente indignis, ke pro ŝia malspriteco li devis doni tiun klarigon.

   “我們叫他膠魚,因為他教我們呀。”素甲魚生气地說,“你真笨!”

   Kaj la Grifo aldonis: "Vi devas honti, demandinte pri tia simpla afero."

Tiam, por doni pli fortan emfazon al la riproĉo, ambaŭ sidis silente kaj rigardegis Alicion, ĝis pro konfuzo ŝi estus tre kontenta ke la tero malfermiĝu kaj kovru ŝin. Fine, la Grifo diris al la Falsa Kelonio:

"Vi rapidu, malrapidulo! oni ne povas tie ĉi atendi la tutan tagon."

La Falsa Kelonio daŭrigis per jenaj vortoj:—

   “這么簡單的問題都要問,你真好意思,”鷹頭獅說。于是他們倆就靜靜地 坐在那里看著可怜的愛麗絲,使得她真想鑽到地下去。最后,鷹頭獅對素甲魚說: “別介意了,老伙計,繼續講下去吧。”

   "Jes, ni iris al la lernejo en la maro, kvankam vi eble ne kredas tion—"

   “是的,我們到海里的學校去,雖然說來你不相信……”

   "Mi ne diris ke mi ne kredas," interrompis Alicio.

   “我沒說過我不相信。”愛麗絲插嘴說。

   "Vi ja ofte diris tion," diris la Falsa Kelonio, "almenaŭ se vi similas aliajn hominfanojn."

   “你說了!”素甲魚說。

   Kaj antaŭ ol Alicio povis ree ekparoli, la Grifo ekkriis al ŝi severe: "Vi fermu la buŝon!"

   愛麗絲還沒來得及答話,鷹頭獅就喝了聲“住口!”然后素甲魚又講了下去:

   La Falsa Kelonio daŭrigis: "Tre bonan instruadon ni havis; fakte, ni iris lernejon ĉiutage—"

   “我們受的是最好的教育,事實上,我們每天都到學校去。”

   "Pri tio vi ne devas fanfaroni," diris Alicio, "ankaŭ mi iras en ĉiutagan lernejon."

   “我也是每天都上學,”愛麗絲說,“你沒什么可得意的。”

   "Ĉu vi lernas ekstraĵojn?" demandis la Falsa Kelonio.

   “你們也有副課嗎?”素甲魚有點不安地問道,

   "Jes," respondis Alicio, "la francan lingvon kaj la muzikon."

   “當然啦,”愛麗絲說,“我們學法文和音樂。”

   "Ankaŭ la vestlavadon?" demandis plue la Falsa Kelonio.

   “有洗衣課嗎?”素甲魚問。

   "Certege ne!" indignis Alicio.

   “當然沒有。”愛麗絲生气地說。

   "Do, malgraŭ ĉio, la via ne estis efektive altranga, bonstila lernejo," diris triumfe la Falsa Kelonio. "En la nia, oni ja presigis ĉe la kontfino:

'La franca lingvo, la muziko, kaj la vestlavado—ekstraj.'"

   “啊,那就算不上真正的好學校,”素甲魚自信地說,并大為放心了,我們 學校課程表的最后一項就是副課:法文、音樂、洗衣。”

   "Laŭ mi, vi ne multe bezonis la vestlavadon," diris Alicio "ĉar vi vivis sur la marfundo."

   “既然你們住在海底,就不會太需要洗衣裳的。”愛麗絲說。

   "Miaj gepatroj povis pagi nek por tiu ekstraĵo, nek por la aliaj," la Falsa Kelonio diris ĝemante. "Ili pagis nur la ordinarajn kurspagojn."

   “我不能學它,”素甲魚嘆了一聲說,“我只學正課。”

   "Kiajn temojn la ordinara kurso enhavis?" Alicio demandis.

   “正課是什么呢?”愛麗絲問道。

   "Por komenci," respondis la Falsa Kelonio, "La Libro-lekado kaj la Plumskrapado; ankaŭ la diversaj fakoj de Aritmetiko—Ambicio, Korpremo, Multimpliko, kaj Diveno."

   “開始當然先學‘毒’和‘瀉’,”素甲魚回答說,“然后我們就學各門算 術:假發、剪發、丑法、廚法。”

   "Pri Multimpliko," Alicio kuraĝis diri, "mi neniam aŭdis. Kio ĝi estas?"

   “我從來沒听說過什么‘丑法’,”愛麗絲大著膽子說,“這是什么?”

   La Grifo levis surprize ambaŭ birdpiedojn. (Li ankaŭ havis en la posta parto du bestpiedojn—vidu la ilustraĵon.)

   鷹頭獅惊奇地舉起了爪子說:“你沒听說過丑法!我想,你知道什么叫美法 吧!”

   "Kion?" Ĝi ekkriis "neniam aŭdis pri Multimpliko kaj tamen scias pri la Divenarto? Nu tiu arto kaj la arto multimpliki estas reciproke konversaj; kaj nur postkiam oni multe praktikis implikon, estas permesate eĉ komenci la arton diveni. Diveno sen antaŭa impliko estas ja tute senvalora. Tamen vi, ne konante Multimplikon, pretendas bone koni la Divenon. Eĉ idioto ne kredus tion."

   愛麗絲拿不准地說:“是的,那是……讓什么……東西……變得好看些。”

   Alicio jam ne havis la kuraĝon por demandi plu al la Grifo pri la marlerneja Aritmetiko. Turnante sin for de li, ŝi demandis al la Falsa Kelonio:

   “那么,”鷹頭獅繼續說,“你不知道什么是丑法,真算得上是個傻瓜了。”

   "Kion alian vi devis lerni?"

   愛麗絲不敢再談論這個題目了,她轉向素甲魚問道:“你們還學些什么呢?”

   "En la unua loko, la Misterojn," respondis la Falsa Kelonio kalkulante la temojn per siaj piedaĵoj, nome Mistero Antikva kaj Mistero Moderna: ankaŭ la Disigarto. La Disigarta instruisto estis maljuna angilo kiu venis nur unufojon en ĉiu semajno; li instruis al ni disigi ĉiujn objektojn, ĉu ebenaj, ĉu solidaj kaj Kolerigi florbildojn.

   “我們還學栗柿,”素甲魚麗著手指頭說,“栗柿有古代栗柿和現代栗柿, 還學地梨,還學灰花。我們的灰花老師是一條老鰻魚,一星期來一次,教我們水 菜花和素苗花。”

   "Kiamaniere oni faris tion?" demandis Alicio.

   “它們是什么樣子的呢?”愛麗絲問道。

   "Nu, la detala klarigo estus ja tre teda," diris la Falsa Kelonio, "tamen mi certigas al vi ke niaj lernejanoj, se ili bezonus, ekzemple, ruĝigi blankajn rozojn (kiel hodiaŭ la ĝardenistoj de la Damo) tre hontus uzi ilian kolorilon; kaj eĉ por ruĝigi la Damon mem, la koleriga metodo estus multe pli bonartista ol la koloriga. Eble la Grifo volos aldoni pluan klarigon."

   “我沒法做給你看,我太遲鈍了。而鷹頭獅又沒學過。”素甲魚說。

   "Mi ne povas," diris la Grifo, "ĉar pro manko da tempo mi neniam lernis la kolerigarton. La klasika profesoro tre okupis mian tempon; li ja estis vera kankro."

   “我沒時間啊!”鷹頭獅說,“不過我听過外語老師的課,它是一只老鎊蟹, 真的。”

   "Mi ne lernis de li," diris ĝemante la Falsa Kelonio. "Oni diris ke li instruis la Ratinan kaj Blekan lingvojn. Ĉu mi estas prava?"

   “我從來沒听過它的課,”素甲魚嘆息著說,“他們說它教的是拉釘子和洗 腊子。”

   "Tute prava," diris la Grifo, ankaŭ ĝemante, kaj pro la dolorigaj memoraĵoj ili ambaŭ kovris la vizaĝojn per la piedaĵoj.

   “正是這樣,正是這樣,”鷹頭獅也嘆息了,于是他們兩個都用爪子掩住了 臉。

   "Kaj kiom da horoj ĉiutage vi studis en la lernejo?" Alicio faris tiun demandon en la celo kiel eble plej rapide enkonduki novan paroltemon.

   “你們每天上多少課呢?”愛麗絲想換個話題,急忙地問。

   "Dek horojn," respondis la Falsa Kelonio, "en la unua tago, naŭ en la dua kaj tiel plu."

   素甲魚回答道:“第一天十小時,第二天九小時,這樣下去。”

   "Jen tre kurioza aranĝo," diris Alicio.

   “真奇怪啊。”愛麗絲叫道。

   "Nu, ligiĝis kun tiu 'kurioza' aranĝo," aldiris la Grifo, "unu tre ŝatata konsekvenco; ĉar en la dekunua tago nuligiĝis ĉiuj lecionoj."

   “人們都說上‘多少課’,”素甲魚解釋說,“‘多少課’就是先多后少的 意思。”

   "Ĉu vi volas komprenigi," diris Alicio tre mirigite "ke en la dekunua tago la lernejanoj havis la tempon tute libera?"

   這對愛麗絲可真是個新鮮事,她想了一會儿才接著說道:‘那么第十一天一 定該休息了?”

   "Certe," diris la Falsturto.

   “當然啦!”素甲魚說。

   "Kaj kio okazis en la dekdua tago," Alicio vigle demandis.

   “那么第十二天怎么辦呢?”愛麗絲很關心地問,

   "Jen sufiĉe pri la lecionoj," la Grifo interrompis ŝin tre firme. "La Falsa Kelonio nun rakontos al vi ion pri la ludoj."

   “上課的問題談夠了,”鷹頭獅用堅決的口气插活說,“給她講點關于游戲 的事吧。”

Text from wikisource.org
Audio from LibreVox.org
Text from angelibrary.com